Το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί σύλλογοι της Σύρου παρατέθηκε από τους εκπροσώπους τους στη συνάντηση που πραγματοποίησαν με τον
υποψήφιο δήμαρχο Σύρου-Ερμούπολης, Άρη Ρώτα.
Όλοι οι εκπρόσωποι ανέδειξαν το μεγάλο πρόβλημα των υποτυπωδών έως ανύπαρκτων ή ακατάλληλων αθλητικών υποδομών του νησιού, που καθιστούν απαγορευτική τη
λειτουργία των ομάδων του συνόλου των αθλημάτων, κυρίως δε όσον αφορά στην αθλητική ενασχόληση των μικρών ηλικιών.
Παράλληλα, διατύπωσαν τις ενστάσεις τους σχετικά με τα κόστη χρήσης των γηπέδων, τα οποία κρίνονται δυσανάλογα με την αρτιότητα των προσφερόμενων υποδομών, όπως και το ύψος των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνουν εκ μέρους του Δήμου.
Από την πλευρά του ο κ. Ρώτας, αφού κατέγραψε το σύνολο των θέσεων και των παρατηρήσεων των συλλόγων, τους ενημέρωσε πως αυτές θα συμπεριληφθούν στον υπό
κατάρτιση σχεδιασμό της παράταξής του, για ό,τι αφορά στον αθλητισμό, με μέγιστη προτεραιότητα από μέρους του, όπως και γνωστοποίησε στους συνομιλητές του, την έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης πολλών αθλημάτων, καθώς θα περιλαμβάνει πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις διαφορετικών χρήσεων, προοπτική την οποία υποδέχθηκαν με ικανοποίηση οι αθλητικοί εκπρόσωποι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *