Με την εγκατάσταση του καινούργιου μηχανήματος μέτρησης Οστική Πυκνότητας, που
έγινε κατά την διάρκεια των εορτών στο Γ.Ν. Σύρου, ανακοινώνουμε στους συμπολίτες μας την
σταδιακή έναρξη του εργαστηρίου μέτρησης οστικής πυκνότητας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καλούν στο τηλ. 22813 60523 (Ραντεβού), για τον
προγραμματισμό της εξέτασης.
Η διοίκηση, θα ήθελε να ευχαριστήσει τις συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, για την επίτευξη αγοράς μέσω ΕΣΠΑ του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Ο Διοικητής
Νικόλαος Ι. Ρούσας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *