Υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, από τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γ. Λεονταρίτη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΒΑΡ Α.Ε.», κ. Μ. Βαρούνη, η εργολαβική σύμβαση του έργου με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της ΠΕ Κυκλάδων».

Οι υπογραφές μπήκαν παρόντος του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, κ. Λ. Καραδήμα, στο γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη στη Σύρο.

Αμέσως μετά τη δημοπράτηση του έργου και τη διενέργεια του μειοδοτικού διαγωνισμού, προχωρούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου, που αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 6.168.300,27 ευρώ, ποσό το οποίο έχει εξασφαλίσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν είναι οι εξής:

  1. Τοποθέτηση νέων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας είτε προς αντικατάσταση των παλιών και φθαρμένων, είτε σε σημεία που κρίνονται αυξημένου κινδύνου, όπως για παράδειγμα είναι οι στροφές μεγάλης καμπυλότητας
  2. Τοποθέτηση νέων πινακίδων αναγγελίας κινδύνου καθώς και πληροφοριακών, ενώ παράλληλα θα αντικατασταθούν οι παλιές και φθαρμένες πινακίδες με νέες
  3. Διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου με μονή αξονική γραμμή, με εξαίρεση ορισμένα τμήματα όπου προβλέπεται διπλή διαγράμμιση με οριογραμμές εκατέρωθεν του οδοστρώματος και σε θέσεις διαβάσεων πεζών 
  4. Τοποθέτηση μεταλλικών μόνιμων ανακλαστήρων, τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών, κλπ., όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών εντός δέκα (10) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε σχετικά με το έργο:

«Δουλεύουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι και την τελευταία μέρα της τρέχουσας θητείας μας για να εξασφαλίζουμε πόρους για την περαιτέρω βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών μας.

Η οδική ασφάλεια των συμπολιτών μας και των επισκεπτών των νησιών μας παραμένει στις προτεραιότητές μας».

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *