Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει και στη νέα χρονιά να υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών της, που στόχο έχει την βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ νήσου Σύρου, ύψους 1.764.684,04 ευρώ.

Το έργο “Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσου Σύρου”, αφορά στη συνεχή επιθεώρηση του οδικού δικτύου, συντήρηση, ασφαλτόστρωση τμημάτων επαρχιακού δικτύου – εργασίες αποκατάστασης στηθαίων, εργασίες αποκατάστασης τεχνικών οδών, εργασίες σήμανσης και ασφάλειας και εργασίες πρασίνου, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση αλλά και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών του οδικού δικτύου Νήσου Σύρου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα. Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει. Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριανταέξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
To έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με γενικό τίτλο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *