Η έρευνα της ΕΤΕπ διεξήχθη την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2022 και σ’ αυτήν συµµετείχαν 13.000 επιχειρήσεις από όλη την ΕΕ και ένα δείγµα από τις ΗΠΑ. Οπως επισηµαίνεται, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φαίνεται να βγήκαν από την πανδηµία σε σχετικά καλή φόρµα και µε θετικές προοπτικές, οι επενδύσεις ανέκαµψαν το 2021, αν και ο πόλεµος στην Ουκρανία εκτιµάται ότι θα ανακόψει και πάλι την επενδυτική δραστηριότητα.

Ειδικότερα το δεύτερο τρίµηνο του 2022 οι επενδύσεις εµφανίζονται µειωµένες ή σταθερές συγκριτικά µε το τέταρτο τρίµηνο του 2019 στις περισσότερες χώρες. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το δεύτερο τρίµηνο του 2022 κι έτσι η σύγκριση γίνεται µε το τρίτο τρίµηνο του 2021, κατά το οποίο εµφανίζει σηµαντική αύξηση επενδύσεων – περίπου 7%.

Επίσης, από την έρευνα προκύπτουν τα εξής:

  • Στα µακροχρόνια εµπόδια για να προχωρήσουν σε επενδύσεις, 97% των ελληνικών επιχειρήσεων κατονοµάζουν την αβεβαιότητα για το µέλλον (έναντι µόλις 78% αντίστοιχων απαντήσεων στην Ε.Ε). Επίσης, το 72% κατονοµάζει ως εµπόδιο τη µη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης (έναντι 43% στην Ε.Ε). Το ενεργειακό κόστος προβληµατίζει το 96% των επιχειρήσεων, έναντι 82% στην Ε.Ε.
  • Η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που κατονοµάζουν περιορισµούς στη χρηµατοδότησή τους, µετά τη Λιθουανία. Συγκεκριµένα, πάνω από 15% των ελληνικών επιχειρήσεων αντιµετωπίζει σχετικό πρόβληµα, είτε απόρριψης της σχετικής αίτησης είτε υψηλού κόστους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,2% στην Ε.Ε.
  • Στο θέµα της κλιµατικής αλλαγής, το 90% των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. έχει πάρει πρωτοβουλίες για να µειώσει τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Οι περισσότερες δράσεις αφορούν επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (57%) και για την ελαχιστοποίηση και την ανακύκλωση των απορριµµάτων (64%). Ενώ, όµως, στη Φινλανδία το ποσοστό των επιχειρήσεων που παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες φτάνει το 97% και στο Βέλγιο το 95%, στην Ελλάδα περιορίζεται στο 59%, κάτι που την τοποθετεί στη χειρότερη θέση.
  • Η Ελλάδα καταλαµβάνει την 4η χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά το ποσοστό των επιχειρήσεων που παίρνουν µέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους.

 

 

 

newsbomb.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *