Αναπροσαρμογή ελεγκτικών και εισπρακτικών στόχων, καθώς και χρονική μετάθεση ή και ματαίωση δράσεων που είχαν προγραμματιστεί για φέτος, περιλαμβάνει το Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, μεταξύ των δράσεων που μεταφέρονται στο πρώτο εξάμηνο του 2023 είναι και “εργαλεία”, που δεν θα διευκολύνουν μόνο τους φορολογούμενους αλλά και τις ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

 • Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive)- Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου- Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους

 • Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιοσδήποτε διοικητικής διαδικασίας- Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων

 • Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων

 • Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου -Μελέτη και επιχειρησιακές απαιτήσεις -Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος ΝΠ που είναι ενήμερα, χωρίς αίτηση.

 • Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών

 • Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα

 • Ένταξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο μέσω συστήματος Eispraxis

 • Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων

 • Κατάρτιση μελέτης συμπεριφορικής ανάλυσης σε μια κατηγορία οφειλετών

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν μια ακόμα ευκαιρία να καλύψουν στρατηγικούς στόχους ως το τέλος του έτους, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν επιτευχθεί στο β΄ή το γ΄τρίμηνο του έτους. Μεταξύ άλλων:

 • Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών

 • Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας

 • Προσαρμογή στην Οδηγία ΕΕ 2017/2455 που αφορά σε υποχρεώσεις ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών και πώληση αγαθών από απόσταση ( e-commerce)

 • Σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους

Ως προς τους ελεγκτικούς στόχους της φετινής χρονιάς, το Αναθεωρημένο Σχέδιο ρίχνει το βάρος στους στοχευμένους ελέγχους. Ειδικότερα:

 • Διενέργεια τουλάχιστον 8.500 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων (πρόληψης)- αντί 4.000 ελέγχων- σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών

 • Διενέργεια τουλάχιστον 9.500 ελέγχων- αντί 4.000 ελέγχων- λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (διασταυρωτικοί, έκδοσης πράξεων κατόπιν δελτίων πληροφοριών/προληπτ. ελέγχων, λοιπών περιπτώσεων)

 • Διενέργεια τουλάχιστον 2.350 δειγματοληψιών σε καύσιμα, ποτά με αλκοόλη, χημικά προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, αυτοτελώς ή με άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή με άλλες Αρχές, για ελέγχους στην εσωτερική αγορά αρμοδιότητας ΓΧΚ, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 • Έκδοση, το αργότερο μέχρι 31/12/2022, των εκκρεμών, κατά την 31/12/2021, Πράξεων Επιβολής Προστίμων, κατόπιν μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, ετών 2018, 2019, 2020 και 2021.

 

 

 

economistas.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *