Το ΙΜΠΗΣ έχει καταστήσει σαφές ότι από τον Μάρτιο του 2022 δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσει την παρακολούθηση του ηφαιστείου αν δεν χρηματοδοτηθεί. Για αυτό το λόγο σήμερα δέκα Δημοτικοί Σύμβουλοι, των παρατάξεων της Θηραϊκής Πολιτείας και της Λαϊκής Συσπείρωσης, κατέθεσαν έγγραφο αίτημα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να συνέλθει σε συνεδρίαση με μοναδικό αίτημα την έγκριση χρηματοδότησης ποσού 50.000€ για την κάλυψη των αναγκών των δύο περασμένων ετών καθώς και των αναγκών του τρέχοντος έτους.
Το ΙΜΠΗΣ λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και 30 χρόνια παρακολουθώντας το ηφαιστειακό σύμπλεγμα του νησιού μας και συντηρώντας το ενιαίο πολυπαραμετρικό σύστημα, έχοντας προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες στην κοινωνία για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *