Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης συμπλήρωσε 25 χρόνια λειτουργίας και εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από την ίδρυση της τοπικής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Η Δημοτική αυτή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1997 από τον τότε Δήμο Ερμούπολης, εγκαταστάθηκε αρχικά στους χώρους του Δημαρχιακού Μεγάρου και από το καλοκαίρι του ίδιου έτους μεταφέρθηκε στο δημοτικό ακίνητο επί της οδού Θυμάτων Σπερχειού, όπου κι εδρεύει μέχρι σήμερα. Στελεχώθηκε με το εργατοτεχνικό προσωπικό που διέθετε ο Δήμος στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης κι ενισχύθηκε με νέο προσωπικό κυρίως στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες που επιλέχθηκε ανά περίπτωση είτε από τριμελή επιτροπή, είτε ακόμα και με διαγωνιστική διαδικασία. Το μέχρι σήμερα απασχολούμενο προσωπικό συνδέεται με την επιχείρηση με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός του προερχόμενου από το Δήμο το οποίο συνέχισε να έχει την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου δημοσίου δικαίου.

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης, σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο περί ΔΕΥΑ (Ν. 1069/80), αφορούν στην παραγωγή και τη διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων, τη μελέτη και την κατασκευή των συναφών έργων και φυσικά την αυτοτελή οικονομική διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των εγκαταστάσεών της με την έκδοση λογαριασμών προς τους πολίτες / πελάτες της, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά της στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας. Τα διοικητικά όρια αρμοδιότητας, από τη σύσταση αυτής, εκτεινόταν στα τότε διοικητικά όρια του Δήμου Ερμούπολης, δηλαδή στην έκταση της Ερμούπολης και αργότερα το 1999 (νόμος Καποδίστρια) προστέθηκαν οι οικισμοί του Μάννα, της Αζολίμνου και των Ταλάντων. Η δε επωνυμία της επιχείρησης ήταν Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμούπολης (ΔΕΥΑΕ). Από το 2011, (νόμος Καλλικράτη) τα διοικητικά όρια και οι δραστηριότητες της επιχείρησης επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την έκταση του νησιού και η επωνυμία της άλλαξε σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου (ΔΕΥΑΣ).

Η ΔΕΥΑΣ κατά την 25ετή διαδρομή της έχει να επιδείξει σπουδαία δράση και πλούσιο έργο και συνέβαλε αισθητά στην ανάπτυξη του νησιού. Με την συνέχιση και την κατασκευή νέων μονάδων αφαλάτωσης στο εργοστάσιο της Ερμούπολης, την επιμελημένη λειτουργία του συνεχώς και αδιαλείπτως, κατόρθωσε να εξασφαλίσει νερό καλής ποιότητας σε όλη την πόλη. Με την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στα Λαζαρέττα συνέβαλε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Μνημειώδες έργο αποτελεί η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την έκταση της Ερμούπολης, καθώς και μαζί με αυτά η πλακόστρωση όλων των οδών της πόλης ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες γειτονιές της. Τα έργα αυτά που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2003-2011 και χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συγκεκριμένα από το Ταμείο Συνοχής 2000 -2006, συμπληρώθηκαν με άλλες δράσεις και προμήθεια εξοπλισμού, όπως τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό των εγκαταστάσεών της, κάμερα και όργανα ελέγχου των δικτύων. Με την επέκταση των ορίων της ακολούθησαν έργα ύδρευσης στη Βάρη, το Μέγα Γιαλό, την Ποσειδωνία, το Φοίνικα, το Βήσσα και στις μέρες μας το αποχετευτικό της Βάρης και του Μέγα Γιαλού. Ταυτόχρονα με μικρότερης έκτασης παρεμβάσεις και διάφορα μικρά έργα επιλύθηκαν προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης στον οικισμό της Άνω Σύρου, στο Κίνι, τον Γαλησσά, τον Πάγο τον Αγρό και τα Χρούσσα.

Το πλούσιο αυτό έργο της επιχείρησης συνεχίζεται κι ολοένα επεκτείνεται σε νέες δράσεις για την κάλυψη νέων αναγκών και την εφαρμογή στην πράξη νέων τεχνολογιών που επιφέρει ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης. Η ΔΕΥΑΣ στοχεύει και ήδη βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης για την επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος στους νοτιοδυτικούς παραθαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς του νησιού, στο Φοίνικα, το Γαλησσά, την Ποσειδωνία και τους γύρω μικρότερους οικισμούς.

Εφαρμόζοντας τη νέα τεχνολογία στην επεξεργασία των λυμάτων, σχεδιάζει και προσδοκά στην επεξεργασία αυτών και την επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση, για τη χρήση τους σε χώρους πρασίνου. Ο σχεδιασμός ενός νέου εργοστασίου αφαλάτωσης που θα αντικαταστήσει προοδευτικά τις υπάρχουσες μονάδες που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες πλέον, θα δώσει νέα πνοή και μέλλον στην τουριστική Ερμούπολη, στην υποστήριξη του ναυπηγείου και στις άλλες χρήσεις νερού. Στην ίδια μελέτη για το νέο εργοστάσιο αφαλάτωσης που ήδη εκπονείται, έχει συμπεριληφθεί και μελετάται η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1,5 ΜεγαΒάττ, στοχεύοντας στον περιορισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας από το δίκτυο και στην εξοικονόμηση πόρων.  Το νέο δίκτυο ύδρευσης στο Επισκοπείο θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος.

Τις μέρες μας, βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση του συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΣ σε ολόκληρη την έκταση του νησιού. Έχει δημοπρατηθεί και στο προσεχές δίμηνο θα συμβασιοποιηθεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όλων των αντλιοστασίων λυμάτων με στόχο την αντικατάσταση αντλιών και ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρικών πινάκων με άλλους νέας τεχνολογίας  ολιγότερους δαπανηρούς σε ηλεκτρική ενέργεια. Ομοίως, έχει δημοπρατηθεί και στο προσεχές τρίμηνο θα συμβασιοποιηθεί η εργολαβία που θα αφορά την αντικατάσταση σε πρώτη φάση 8.000 οικιακών υδρομετρητών με άλλους καινούργιους ψηφιακής τεχνολογίας ώστε οι ενδείξεις των (καταμέτρηση κατανάλωσης νερού) να λαμβάνεται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο (real time).

Όλα τα προαναφερόμενα μαρτυρούν την πρόοδο και την ανάπτυξη της επιχείρησης, η οποία ολοένα εξελίσσεται και επεκτείνεται σε νέες δράσεις που στοχεύουν στην επάρκεια πόσιμου νερού, στην ποιοτική του αναβάθμιση, μιας και για το νησί μας αποτελεί ΄΄βιομηχανικό προϊόν΄΄, στην καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αύξηση της ποιότητας ζωής.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε επιτευχθεί, χωρίς το έμψυχο δυναμικό αυτής της επιχείρησης. Το προσωπικό αυτό νυχθημερόν, Κυριακές και Αργίες, με ζέστη και με κρύο, στάθηκε όρθιο και αντιμέτωπο σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Αντιμετώπισε περιπτώσεις από έλλειψη νερού, νερό που έφτανε στη βρύση σε άθλια ποιότητα, δίκτυα που παρουσίαζαν πυκνές επαναλαμβανόμενες βλάβες, πλημμυρισμένα σπίτια, υπερχειλίσεις δικτύων, βλάβες μηχανημάτων, εργαζόμενο σε ακραίες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Δέχθηκε κριτική, λιδωρήθηκε, χλευάσθηκε  γιατί είναι εύκολη η κριτική από απόσταση και εύκολες οι λύσεις εκ του αποτελέσματος. Κι όμως, αυτό το προσωπικό μπόρεσε και συνέχισε φιλότιμα, πειθαρχημένα και με σωστό προγραμματισμό να ανταπεξέλθει και να φέρει την ΔΕΥΑΣ στο σημερινό της επίπεδο.

Κατά τη σημερινή ιστορική επέτειο, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους διατέλεσαν Πρόεδροι και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, όλη αυτήν την περίοδο των 25 χρόνων. Να ευχαριστήσουμε επίσης, όλους όσους εργάστηκαν και εργάζονται ακόμα στην επιχείρηση και να τους παροτρύνουμε να συνεχίσουν να εργάζονται σε αυτή με ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και ζήλο.

Αξίζει επίσης, από την πλευρά μας, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον καθένα, τον απλό πολίτη, δημότη, καταναλωτή, που μας εμπιστεύεται και στηρίζει τις προσπάθειές μας παρ’ όλα τα λάθη και τις παραλείψεις μας.

Να έχουμε υγεία όλοι !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *