Το ΚΕΚ Γεώργιος Γεννηματάς προετοιμαζόμενο για τις νέες δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις την περίοδο Φεβρουάριος 2022-Απρίλιος 2022, στα πλαίσια των έργων «Δράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης» στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καλεί όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποια από τα νέα προγράμματα και να δηλώσουν έγκαιρα την επιθυμία τους πραγματοποιώντας την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ www.kek-gennimatas.gr.
Οι θεματικές κατηγορίες των προγραμμάτων είναι πολλές και στοχεύουν στις σύγχρονες απαιτήσεις όλων των κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
Ανθρώπινο Δυναμικό, Οικονομία, Τουρισμός, Πολιτισμός και Ιστορία, Πρωτογενής Τομέας, Ασφάλεια Τροφίμων, Υγεία και Πρώτες Βοήθειες, Συμβουλευτική Γονέων, Προσωπική Ανάπτυξη, Ψηφιακές Δεξιότητες, Ξένες Γλώσσες στον Τουρισμό, Παραδοσιακές Τέχνες και Τεχνικές, Υπηρεσίες Καλλωπισμού, Φωτογραφία, Εσωτερική Διακόσμηση, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Νέες Ευρωπαϊκές Στρατηγικές, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ερμηνεύοντας το Δίκαιο της Εκπαίδευσης, Προστασία του Περιβάλλοντος κ.α. Οι θεματικές που αναφέρθηκαν θα εμπλουτιστούν και νέα σεμινάρια θα προστεθούν στη λίστα όσων αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, καθώς αυτή είναι δυναμική και θα ανανεώνεται διαρκώς.
Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενήλικες, ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, καταγωγής και επαγγελματικής κατάστασης, με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενώ η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν.
Ακολουθώντας τις εξελίξεις και με βάση τις νέες επιταγές επιμόρφωσης λόγω της πανδημίας του COVID 19, το ΚΕΚ θα υλοποιήσει σεμινάρια, τόσο εξ’ αποστάσεως, με σύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης όσο και δια ζώσης, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.
Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.

Δυναμικό είναι και το μητρώο των εκπαιδευτών και εκπαιδευτριών του ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, το οποίο παραμένει διαρκώς ανοικτό για νέες εγγραφές, στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ. Επιθυμία και στόχος μας είναι να αξιοποιούνται κάθε χρόνο και νέοι εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες από όλα τα νησιά, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου μας.
Είμαστε επίσης προσανατολισμένοι στο να ενισχύουμε τις συνεργασίες μας με τοπικούς φορείς ή να δημιουργούμε νέες, εμπλουτίζοντας το πλαίσιο και τη στόχευση των δράσεων μας. Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου, του Σπιτιού της Ευρώπης και της Προξενικής Αρχής της Γαλλίας κι άλλες πολλές που έχουν στόχο την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων.
Η έναρξη εγγραφών θα γίνει από τις 31/1/2022, στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ www.kek-gennimatas.gr όπου θα αναρτηθούν αναλυτικά όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *