Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, οι δράσεις για την τουριστική προβολή του νησιού για το 2022. Το τουριστικό πλάνο παρουσίασε και ανέλυσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Παναγιώτης Κουταβάς.

Ακολουθούν αναλυτικά οι δράσεις και οι προβλέψεις:

Ανάθεση Τουριστικού Μάρκετινγκ σε εξειδικευμένο συνεργάτη

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ανάθεση σε εταιρεία συμβούλων τουριστικού
Marketing, η οποία μέσω συντονισμένων προσπαθειών θα προτείνουν λύσεις και
απαντήσεις σε μια ολιστική προσέγγιση μέσω σύγχρονων καινοτόμων μοντέλων
ανάπτυξης που θα συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση του τόπου και στην κοινωνική
του ευρωστία.

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται αφορούν την παροχή συμβουλών, την
παρακολούθηση της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου, την οργάνωση πρόσθετων
δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, την συμμετοχή στις συνεδριάσεις της επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής καθώς και την αξιολόγηση βάσει δεικτών των
αρχικών αποτελεσμάτων. Επίσης συμμετοχή στον σχεδιασμό νέου τουριστικού εντύπου το
οποίο θα αποτελεί τη βασική ενημερωτική έκδοση για τους υποψήφιους επισκέπτες του
νησιού και σ’ αυτό θα παρουσιάζονται όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των
25.000€

Δαπάνες Διαφήμισης

Μια σειρά από ενέργειες που στόχο θα έχουν την προβολή και προώθηση της Σύρου
στο τουριστικό κοινό λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και τις
αυθεντικές αξίες της. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί παρέχουν τη δυνατότητα σύμβασης με
εταιρεία η οποία θα αναλάβει τόσο τη διαφήμιση όσο και την προώθηση της Σύρου για
την επερχόμενη τουριστική περίοδο καθώς και εν γένει ενέργειες προβολής και
διαφήμισης του προορισμού ανάλογα τόσο με τις προτάσεις που θα υποβληθούν όσο
και με τις επικρατούσες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στην
προσέλκυση ψηφιακών νομάδων με σκοπό την επέκταση της τουριστικής σεζόν.

Στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της Σύρου στο ευρύ τουριστικό κοινό δύναται να
δημιουργηθούν άρθρα και θα καταχωρηθούν δημοσιεύματα και βίντεο στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο με στόχο την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, του
νεοκλασικού χαρακτήρα της Ερμούπολης, του μεσαιωνικού χαρακτήρα της Άνω Σύρου
και των παραδοσιακών οικισμών του νησιού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο
ποσό των 25.000€

Δαπάνες Web Marketing

Για την ψηφιακή προβολή και προώθηση του προορισμού της Σύρου θα καταρτιστεί
πλάνο ετήσιας προβολής βάση του σχεδιασμού και θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη
περιεχομένου και εργαλείων επικοινωνίας καθώς και στοχευμένες ενέργειες ψηφιακής
προώθησης του τουριστικού προορισμού. Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης έχει αναπτύξει
λογαριασμούς στο Facebook, Instagram και στο Youtube, ως μέρος του
οικοσυστήματος του website http://www.syrosisland.gr/. Στο πλαίσιο του έργου, θα
γίνει επικαιροποίηση των υπαρχόντων λογαριασμών και διαχείριση των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης για την υποστήριξη της επικοινωνιακής στρατηγικής του Δήμου.
Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Οι λογαριασμοί Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης θα διαχειρίζονται με ενέργειες που ανά
μέσο ορίζονται ως ακολούθως:

i. Facebook: Δημιουργία μηνιαίου ημερολογίου περιεχομένου, το οποίο θα κατατίθεται
30 ημέρες πριν την ενεργοποίηση του, έως (2) δημοσιεύσεις ανά ημέρα στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα, follow, mention, likes σε άλλες σελίδες, εφαρμογή εικαστικών
ανάλογα με τις ενέργειες προώθησης που λαμβάνουν χώρα κάθε περίοδο.

ii. Instagram: Δημιουργία μηνιαίου ημερολογίου περιεχομένου το οποίο θα κατατίθεται
30 ημέρες πριν την ενεργοποίηση του, έως 2 δημοσιεύεις την ημέρα, follow / mention /
likes σε άλλες σελίδες, επιλογή κατάλληλων hashtags ανά ανάρτηση για μεγιστοποίηση
του επικοινωνιακού αποτελέσματος, επιλογή και repost σχετικών αναρτήσεων από
άλλους λογαριασμούς.

iii. Youtube: Ανάρτηση videos, οργάνωση του καναλιού και των videos και δημιουργία
playlists, σύνδεση του λογαριασμού.

Διαχείριση Κοινότητας Μελών

Στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται η καθημερινή παρακολούθηση κι έλεγχος
περιεχομένου των χρηστών (θετικά ή αρνητικά σχόλια, απόψεις που εκφράζονται)
καθώς κι η επικοινωνία με το κοινό μέσω ερωτήσεων, απαντήσεων ή προτάσεων για
την επίτευξη διάδρασης. Με στόχο την ενίσχυση του αριθμού των μελών στις σελίδες
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και της
διάδρασής τους με αυτές, θα προσφέρεται συνεχή παροχή συμβουλευτικών και
δημιουργικών υπηρεσιών για την οργανική προώθησή και ανάπτυξη της παρουσίας του
Δήμου στο ψηφιακό περιβάλλον, με ενέργειες που περιγράφονται ως ακολούθως, όχι
περιοριστικά:

Δημιουργικές εφαρμογές

Θα δημιουργηθούν εικαστικές εφαρμογές όπως infographics και pictographic, με βάση
τις ανάγκες της ψηφιακής προώθησης.

Διεξαγωγή διαγωνισμών

Θα υλοποιείται ένας διαγωνισμός κάθε μήνα με στόχο την ενίσχυση του αριθμού των
μελών στις σελίδες του Δήμου Σύρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και της
διάδρασής τους με αυτές. Οι διαγωνισμοί θα καλούν τους χρήστες να διαδράσουν σε
μία ανάρτηση, να δημιουργήσουν και να αναρτήσουν πρωτότυπο περιεχόμενο ή να
λάβουν μέρος μέσα από ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών. Θα εκτελείται πλάνο ψηφιακής
προώθησης, με καθορισμό μετρήσιμων στόχων όπως ενδεικτικά περιγράφονται στην
ενότητα Αναφορά Έργου και Αποτελεσματικότητας.

Στόχος της ψηφιακής προώθησης είναι η μεγιστοποίηση των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται και αποτελούν τους δείκτες αποτελεσματικότητας (KPIs) της καμπάνιας. Το ανωτέρω πλάνο ψηφιακής προβολής θα συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των στόχων επίτευξης αποτελέσματος, που θα αποτελέσουν βάσει μέτρησης κι αναφοράς (ενδεικτικά, αριθμός επισκεπτών στην ιστοσελίδα, αριθμός βάσης φίλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, impressions, reach, κ.α.).

Με την ολοκληρωση της συμβασης θα υποβάλεται αναφορά για την πορεία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον στοιχεία reach, engagement, best post times, top posts για το Facebook, και το Instagram, την αποδοτικότητα

ενεργειών προώθησης με στοιχεία όπως growth rate, CPLs, best countries performance, opportunities, φωτογραφίες των αναρτήσεων, δυνατά και αδύναμα σημεία και προτάσεις προς βελτίωση.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο
ποσό των 15.000€

Κινηματογράφηση και Παραγωγή Video και Φωτογραφικού Υλικού

Κινηματογράφηση και παραγωγή θεματικών video που θα αποτυπώνουν τις κύριες
εμπειρίες του προορισμού & μικρότερων digital video. Τα video θα φιλοξενηθούν στο
τουριστικό website του Δήμου και θα αξιοποιηθούν στις ενέργειες προώθησης της
καμπάνιας (YouTube campaign, Facebook Video Promotion κ.ά.). Η δημιουργία
φωτογραφικού υλικού που θα απαθανατίζει τις ιδιαίτερες ομορφιές της Σύρου το οποίο
θα αποτελεί αρχείο του Δήμου για την χρησιμοποίηση του στα social media και στους
λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω δράσεων ανέρχεται στο ποσό
των 2.000€

Εκτυπώσεις φυλλαδίων προωθητικών και διαφημιστικών υλικών – flyers
banners – παρουσιάσεις Power Point- Usb -Cd

Εκτυπώσεις προωθητικών και διαφημιστικών υλικών προς χρήση εκθέσεων και
ενεργειών επικοινωνίας του προορισμού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω δράσεων ανέρχεται στο ποσό
των 3.000€

Ταξίδια γνωριμίας media & bloggers με σκοπό τη δημιουργία θετικής
δημοσιότητας μέσω του προγράμματος fam-press trips του ΕΟΤ

Ταξίδια γνωριμίας (fam & press trips) με συμμετοχή εκπροσώπων των ΜΜΕ και
ειδικότερα δημοσιογράφων συνεργατών «τουριστικών στηλών» ή εντύπων
εξειδικευμένων στις ειδικές μορφές τουρισμού αλλά και σε συνεργασία με τα γραφεία
ΕΟΤ του εξωτερικού. Στόχος της ενέργειας είναι η δικτύωση, δημιουργία, μετάδοση και
αναπαραγωγή θετικής δημοσιότητας του τουριστικού προορισμού στο εξωτερικό, μέσω
της υλοποίησης δημοσιογραφικών αποστολών επιλεγμένων εμπειριών.

Οι προσκεκλημένοι θα έχουν μία ολιγοήμερη παραμονή στη Σύρο και οι εμπειρίες που θα
ζήσουν θα συμφωνηθούν με τα αρμόδια στελέχη του Δήμου με στόχο να ικανοποιούνται
οι ανάγκες προβολής.

Η υλοποίηση της ενέργειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
 καθορισμό των στόχων του προγράμματος δράσεων δημοσίων σχέσεων
 καθορισμό των μέσων επικοινωνίας/ blogs στα οποία θα γίνει η στόχευση
 καθορισμό του κοινού στο οποίο θα γίνει η στοχευμένη επικοινωνία
 δημιουργία ελκυστικών ιστοριών για τον τουριστικό προορισμό
 επιλογή δημοσιογράφων/ bloggers με βάση τους επιμέρους στόχους που έχουν
τεθεί
 πρόσκληση των δημοσιογράφων/ bloggers για αποστολή στις προσχεδιασμένες
εμπειρίες που αφορούν τον τουριστικό προορισμό
 παρακολούθηση της αναπαραγωγής των εμπειριών αυτών στον τύπο/ blogs/ social
media/sites, όπως αυτές θα αποτυπώνονται.

Στις ενέργειες δημοσίων σχέσεων περιλαμβάνονται φωτογραφίσεις στον προορισμό,
ενεργητική υλοποίηση ιδέας (π.χ. διαγωνισμός, συμμετοχή μέσου και δημοσιογράφων ή
bloggers υψηλού επιπέδου για την βιωματική εμπειρία στον προορισμό και την
αναμετάδοση περιεχομένου, σύνδεση offline & online PR & Social Media)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των
2.000€

Εκτυπώσεις φυλλαδίων προωθητικών και διαφημιστικών υλικών – flyers
banners – παρουσιάσεις Power Point- Usb -Cd

Εκτυπώσεις προωθητικών και διαφημιστικών υλικών προς χρήση εκθέσεων και
ενεργειών επικοινωνίας του προορισμού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω δράσεων ανέρχεται στο ποσό
των 3.000€

Ταξίδια γνωριμίας media & bloggers με σκοπό τη δημιουργία θετικής
δημοσιότητας μέσω του προγράμματος fam-press trips του ΕΟΤ

Ταξίδια γνωριμίας (fam & press trips) με συμμετοχή εκπροσώπων των ΜΜΕ και
ειδικότερα δημοσιογράφων συνεργατών «τουριστικών στηλών» ή εντύπων
εξειδικευμένων στις ειδικές μορφές τουρισμού αλλά και σε συνεργασία με τα γραφεία
ΕΟΤ του εξωτερικού. Στόχος της ενέργειας είναι η δικτύωση, δημιουργία, μετάδοση και
αναπαραγωγή θετικής δημοσιότητας του τουριστικού προορισμού στο εξωτερικό, μέσω
της υλοποίησης δημοσιογραφικών αποστολών επιλεγμένων εμπειριών.

Οι προσκεκλημένοι θα έχουν μία ολιγοήμερη παραμονή στη Σύρο και οι εμπειρίες που θα
ζήσουν θα συμφωνηθούν με τα αρμόδια στελέχη του Δήμου με στόχο να ικανοποιούνται
οι ανάγκες προβολής.

Η υλοποίηση της ενέργειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
 καθορισμό των στόχων του προγράμματος δράσεων δημοσίων σχέσεων
 καθορισμό των μέσων επικοινωνίας/ blogs στα οποία θα γίνει η στόχευση
 καθορισμό του κοινού στο οποίο θα γίνει η στοχευμένη επικοινωνία
 δημιουργία ελκυστικών ιστοριών για τον τουριστικό προορισμό
 επιλογή δημοσιογράφων/ bloggers με βάση τους επιμέρους στόχους που έχουν
τεθεί
 πρόσκληση των δημοσιογράφων/ bloggers για αποστολή στις προσχεδιασμένες
εμπειρίες που αφορούν τον τουριστικό προορισμό
 παρακολούθηση της αναπαραγωγής των εμπειριών αυτών στον τύπο/ blogs/ social
media/sites, όπως αυτές θα αποτυπώνονται.

Στις ενέργειες δημοσίων σχέσεων περιλαμβάνονται φωτογραφίσεις στον προορισμό,
ενεργητική υλοποίηση ιδέας (π.χ. διαγωνισμός, συμμετοχή μέσου και δημοσιογράφων ή
bloggers υψηλού επιπέδου για την βιωματική εμπειρία στον προορισμό και την
αναμετάδοση περιεχομένου, σύνδεση offline & online PR & Social Media)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των
2.000€

Δαπάνες φιλοξενίας δημοσιογράφων & τηλεοπτικών/ ραδιοφωνικών
μέσων

Στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης είναι αναγκαία
η κάλυψη των δαπανών φιλοξενίας των τηλεοπτικών / ραδιοφωνικών μέσων και
συνεργείων τους προκειμένου να επισκεφθούν το νησί και να προβάλλουν τις ομορφιές
του. Η παραπάνω δαπάνη αφορά κυρίως την έκδοση αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών
εισιτήριων καθώς και την δαπάνη διαμονής και διατροφής των προσκεκλημένων
δημοσιογράφων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των
2.000€

Επικαιροποίηση, βελτιστοποίηση & αναβάθμιση του τουριστικού portal
και δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για smart phones

Θα υλοποιηθούν ενέργειες βελτιστοποίησης και επικαιροποίησης του website
www.syrosisland.gr ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη τουριστική
στρατηγική του Δήμου. Συνδυαστικά δρομολογείται και η δημιουργία
ψηφιακής εφαρμογής για smart phones. Πρόκειται για ένα application για τα
κινητά τηλέφωνα, το οποίο θα έχει όλα όσα χρειάζεται για την
ενημέρωση του επισκέπτη: από καταστήματα και μουσεία, τουριστικά
αξιοθέατα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, και εν γένει χρήσιμες πληροφορίες
για το νησί.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο
ποσό των 5.000€

Δαπάνες ανάδειξης της Σύρου μέσω αθλητικών διοργανώσεων

Η συγκεκριμένη δράση αφορά μια σειρά από ενέργειες που στόχο θα
έχουν την ανάδειξη του προορισμού της Σύρου στο φίλαθλο κοινό.

Η συγκεκριμένη δράση προώθησης παρέχει τη δυνατότητα ανάδειξης του
νησιού, μέσα από τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς
άμιλλας, ως βασικά κίνητρα κοινωνικής προόδου να αναδεικνύεται η
Σύρος τόσο πανελλαδικά όσο και σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο ως ένας
τόπος στον οποίο η ιστορία, η πολιτιστική & βιομηχανική κληρονομιά, η
λαϊκή παράδοση, η καινοτομία και ο αθλητισμός αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της Συριανής κοινωνίας και κουλτούρας.

Συγκεκριμένα προτείνεται η προβολή της εικαστικής ταυτότητας του
τόπου1 (place brand identity) στη φανέλα και στο γήπεδο εντός έδρας
αγώνων ομάδων του νησιού που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα εθνικών
κατηγοριών ή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ολυμπιακά αναγνωρισμένων
αθλημάτων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο
ποσό των 25.000€

Έξοδα διοργάνωσης Φεστιβάλ Εναλλακτικού / Θαλάσσιου Τουρισμού /
Γαστρονομίας

Τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις εναλλακτικού τουρισμού αντιπροσωπεύουν μια νέα
μορφή εναλλακτικού τουρισμού και αποτελούν σημαντικές εκδηλώσεις μάρκετινγκ για
την ανάδειξη της ιστορίας και του φυσικού κάλλους του τόπου και αξιοποίηση όλων
των δυνατοτήτων της τοπικής κοινωνίας, για το τοπικό εμπόριο και τις τουριστικές
επιχειρήσεις. Οι ειδικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ συμβάλλουν σημαντικά στην
τουριστική ζήτηση και προβολή του νησιού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό.

Ο συγκεκριμένος κωδικός αφορά στην διοργάνωση – συνδιοργάνωση Φεστιβάλ
Εναλλακτικού/Θαλάσσιου Τουρισμού/ Γαστρονομίας είτε με τη μορφή της ανάθεσης
σε εταιρεία διοργάνωσης Φεστιβάλ είτε την διοργάνωσή του από τον ίδιο τον Δήμο.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο
ποσό των 20.000€

Εκθέσεις

Η Σύρος θα συμμετάσχει είτε με φυσική είτε με ψηφιακή παρουσία στις πλέον
αποδοτικές ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις οι οποίες τίθενται υπό την ομπρέλα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς του νησιού, των εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως του πεζοπορικού,
θρησκευτικού, πολιτιστικού. Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά οι κύριες ελληνικές
και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, στις οποίες θα συμμετάσχει ο Δήμος υπό την ομπρέλα
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

Ολλανδία-Vakantiebeurs
ΗΠΑ-New York Times Travel Show
Γερμανία – ΒΟΟΤ
Βέλγιο – Salon De Vacances
Ιταλία – BIT
Ισραήλ – ΙΜΤΜ
Σερβία -IFT
Γερμανία – Βερολίνο ΙΤΒ
Γαλλία – Παρίσι Salon Mondial du Tourisme
Ρωσία – Μόσχα ΜΙΤΤ
Φνλανδία-Μάτκα
Γερμανία – Ντίσελντορφ – Tour Natur
Ηνωμένο Βασίλειο – Λονδίνο WTM
Πολωνία – Βαρσοβία Grecka Panorama
Θεσσαλονίκη – Philoxenia
Αθήνα – Ergo Marathon Expo
Αθήνα – International Tourism Expo Athens