Μετά από την Αλυκή, τον Αμπελά και το Καλελέ, ακόμη δύο έργα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών καταφυγίων της Πάρου προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής. Συγκεκριμένα χθες, 23 Μαΐου, υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου “Aποκατάσταση (βελτίωση) της θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου του Aλιευτικού Kαταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι, Κοινότητας Μάρπησσας” , καθώς και η σύμβαση “Συμπληρωματικά έργα επέκτασης του προσήνεμου βόρειου μόλου με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού των σκαφών στη Νάουσα Πάρου”, συμβατικού τιμήματος 1.399.043,44 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), και 1.386.090,32 (χωρίς Φ.Π.Α.) αντίστοιχα.
Τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται αμφότερα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ / Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020».
Ανάδοχος των έργων που δημοπρατήθηκαν, ανακηρύχθηκε η εταιρεία «P. & C. DEVELOPMENT S.A». Η επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν.
Το φυσικό αντικείμενο των έργων αποτελεί αφενός η επέκταση του προσήνεμου βόρειου μόλου κατά 83 περίπου μέτρα στη Νάουσα, η οποία με επιστημονική τεκμηρίωση θα συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση των συνθηκών ελλιμενισμού των αλιευτικών και λοιπών σκαφών που εξυπηρετούνται στο καταφύγιο αυτό, και αφετέρου η αποκατάσταση και ενίσχυση της προστασίας του καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συχνές καταστάσεις υπερπήδησης του έργου από τον κυματισμό και εισόδου των κυμάτων στο λιμένα, οι οποίες δημιουργούν σήμερα ανασφαλείς συνθήκες ελλιμενισμού στις θέσεις πρόσδεσης και πλεύρισης των σκαφών, σε χειμερινές κυρίως περιόδους,. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συμβάσεις προσδιορίζονται στα τεύχη τεχνικών δεδομένων και στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη των φακέλων των μελετών.
Σημειώνεται ότι η διάρκειά κατασκευής είναι 10 μήνες για το έργο στο Πίσω Λιβάδι, και 7 μήνες για το έργο στη Νάουσα, χωρίς να προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα που απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών.
Αναφορικά με την υπογραφή των συμβάσεων, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος, σημείωσε: «Προχωράμε με ταχύ ρυθμό την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής μας με την ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και επέκτασης όλων υποστηρικτικών υποδομών του νησιού, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσονται και τα αλιευτικά καταφύγια. Με συνεχείς προκηρύξεις έργων, δημοπρατήσεις και συμβασιοποιήσεις, υλοποιούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουμε τα νέα έργα που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία του νησιού, μετατρέποντάς το σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό -σύμβολο όλων των σημαντικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων που έχει αυτός ο τόπος».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *