Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους Δήμους του Νοτίου Αιγαίου, στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου ν. Σύρου», υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Νικόλαος Λειβαδάρας.

Βάσει της προγραμματικής σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των εργασιών, μέχρι του ποσού των 160.486,71€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΝΑι και τον κωδικό ‘Συντηρήσεις – Επισκευές Χώρων Αθλοπαιδιών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων».
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την Επισκευή – Συντήρηση του Δημοτικού Κολυμβητήριου είναι:

1. Κολυμβητικές δεξαμενές και συνοδές εγκαταστάσεις

 Επισκευή επιστρώσεων και αποκατάσταση καθιζήσεων στον περιβάλλοντα χώρο της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής
 Αποκατάσταση ρύσεων απαγωγής ομβρίων υδάτων περιβάλλοντα χώρου κολυμβητηρίου
 Επισκευή καναλιού υπερχείλισης κύριας κολυμβητικής δεξαμενής και αντικατάσταση μεταλλικής σχάρας.
 Αποκατάσταση διάβρωσης σιδηρού οπλισμού και ενανθρακωμένου σκυροδέματος
 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού
 Αντικατάσταση – αποκατάσταση αντλιών νερού κλπ

2. Αποδυτήρια κοινού, ομάδων και προσωπικού

 Αντικατάσταση υαλοπινάκων αποδυτηρίων με νέους αδιαφανείς
 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και μη λειτουργικών ειδών υγιεινής
 Αντικατάσταση 17 εσωτερικών θυρών
 Αντικατάσταση πλακιδίων τοίχων και δαπέδου στους χώρους των ντους

3. Κερκίδες

 Αντικατάσταση μετωπικού κιγκλιδώματος κερκίδων ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του ύψους.
 Αντικατάσταση σιδηρών θυρών εξόδου στο χώρο του κολυμβητηρίου
 Αποκατάσταση επιφάνειας κερκίδων
 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών

4. Κοινόχρηστοι χώροι:

 Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίων πρόσβασης
 Αποκατάσταση μαρμάρινων επενδύσεων κλιμακοστασίων και περιβάλλοντα χώρου
 Τοποθέτηση αντιολισθητικού παρεμβύσματος κλιμακοστασίων
 Αποκατάσταση αρμών διαστολής κτιρίου
 Αποκατάσταση φαινομένων ενανθράκωσης σκυροδέματος και αποκατάσταση διάβρωσης σιδηρού οπλισμού
 Χρωματισμοί επιφανειών

Για τον υπολογισμό του ύψους της χρηματοδότησης ελήφθησαν υπόψη οι μελέτες όπως θεωρήθηκαν και υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Χώροι που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της παρούσας, είναι το Δημοτικό Κολυμβητήριο το οποίο αποτελεί τμήμα των ευρύτερων εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου “Δημήτριος Βικέλας”.

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *