Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψηφίους των ΕΠΑΛ και των ΓΕΛ, καθώς το υπ. Παιδείας ανακοίνωσε τους βαθμούς των Πανελληνίων 2023 στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Τρεις είναι οι τρόποι με τους οποίους οι μαθητές μαθαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων.

Πατώντας ΕΔΩ  θα δείτε Online, γρήγορα και άμεσα τους βαθμούς που γράψατε στα εξετάζομενα μαθήματα

Θα πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο κωδικό, τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Αποτελέσματα Πανελληνίων με SMS

Παράλληλα, οι υποψήφιοι που είχαν κάνει αίτηση για να λάβουν τις βαθμολογίες στο κινητο με Sms, έχουν ήδη πάρει το μήνυμα.

Τέλος, στα Λύκεια της χώρας αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους κωδικούς των εξεταζόμενων και τις βαθμολογίες.

Τρόπος για να υπολογίσετε τα μόρια

Με τους βαθμούς που θα πάρουν θα πρέπει να προχωρήσουν στον υπολογισμό των μορίων τους με τη βοήθεια των φροντιστηρίων τους ή εφόσον θέλουν μέσω και της εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας στην ιστοσελίδα: https://markcalc.it.minedu.gov.gr.

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετείχε στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας. Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *