Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της θεματικής έκθεσης Μάρκου Βαμβακάρη «ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» και τον καθορισμό δικαιώματος εισόδου σε αυτή τη θεματική ενότητα, που στεγάζεται σε δυο δημοτικά ακίνητα -σε μικρή απόσταση μεταξύ τους- επί της πιάτσας της Άνω Σύρου, καθώς και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για τις ευάλωτες κοινωνικά κατηγορίες συνανθρώπων μας που ήδη εφαρμόζονται από τη δημοτική αρχή, επανακαθορίζονται οι τιμές εισόδου στους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, με ισχύ από 1η Ιουλίου 2023.
Το χαμηλό εισιτήριο εισόδου αποτελεί κίνητρο γνωριμίας των κατοίκων και των επισκεπτών με την πολιτιστική μας κληρονομιά και προσφέρει τη δυνατότητα της γνώσης και της διάχυσης αυτής. Επιπρόσθετα δε, εξασφαλίζει περισσότερη επισκεψιμότητα και τουριστική προβολή των χώρων παράλληλα με την προώθηση του πολιτιστικού μας προϊόντος.
Σε καμία περίπτωση δεν αντιλαμβανόμαστε το εισιτήριο ως εισπρακτικό μέσο ενίσχυσης της εικόνας του πολιτισμού, διότι με την αύξησή του απορρίπτεται η σημασία των πολιτιστικών χώρων, όταν αποτρέπει και μειώνει την επιθυμία των πολιτών να τους γνωρίσουν, πόσω μάλλον σε περιόδους χαμηλής επισκεψιμότητας στη Σύρο.

Παρατίθεται ο πίνακας με το ΓΕΝΙΚΟ και το ΜΕΙΩΜΕΝΟ εισιτήριο (Δικαίωμα Εισόδου) ανά επισκέπτη ως εξής:

Πολιτιστικός χώρος

Γενικό εισιτήριο ανά επισκέπτη

Μειωμένο εισιτήριο ανά επισκέπτη
Θέατρο «Απόλλων» 2,00€ (δύο ευρώ) 1,00€ (ένα ευρώ)
Βιομηχανικό Μουσείο 2,00€ (δύο ευρώ)  1,00€ (ένα ευρώ)
Έκθεση Μάρκου Βαμβακάρη «Ενθυμήματα & Εμπειρίες»
(ενιαίο για τους δύο χώρους) 5,00€ (πέντε ευρώ)  3,00€ (τρία ευρώ)
Ενυδρείο 2,00€ (δύο ευρώ)  1,00€ (ένα ευρώ)
Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων – Ιστορικού Αρχείου Άνω Σύρου 2,00€ (δύο ευρώ)  1,00€ (ένα ευρώ)

Μειωμένο εισιτήριο (δικαίωμα εισόδου) καταβάλουν οι κάτωθι:
α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας 13 έως 25 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας,
β) οι άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας,
γ) οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης,
δ) τα γκρουπ – ομαδικές επισκέψεις 10 ατόμων και άνω,
ε) οι γονείς πολύτεκνων/ τρίτεκνων/ μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας -ΚΕ.Π.Α.).
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου (δικαιώματος εισόδου) οι κάτωθι:
α) τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών,
β) οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης,
γ) οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και έγκυρης βεβαίωσης ανεργίας ή πρόσφατης ανανέωσης αυτής,
δ) οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., για την αναγραφόμενη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και έγκυρου εγγράφου, το οποίο πιστοποιεί τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα,
ε) τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών, ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και του Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας- ΚΕ.Π.Α.) ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής,
στ) οι ξεναγοί, εφόσον αυτοί συνοδεύουν γκρουπ – ομαδικές επισκέψεις, ή μεμονωμένα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας,
ζ) για την είσοδο τους στο Βιομηχανικό Μουσείο, οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και της σε ισχύ κάρτας μέλους ICOM/ICOMOS.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου (δικαιώματος εισόδου):
α) στο Θέατρο «Απόλλων» την 27η Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου).
β) σε όλους τους χώρους την 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων).

 

Δήμος Σύρου – Ερμούπολης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *