Η κεντρική διοίκηση αντιλαμβανόμενη τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής σχεδιάζει ένα νέο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ε.Ε.

Όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, ανάλογα με τις ανάγκες τους θα χρηματοδοτηθούν:

  • Για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου όπως JCB, μπολντόζες, γερανοφόρα, καλαθοφόρα, ανυψωτικά, αλατιέρες, ελκυστήρες, γκρέϊντερ, μηχανικά σάρωθρα, πλυστικά κ.α.
  • Για συστήματα και εξοπλισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και καταγραφής δεδομένων κινδύνων πολιτικής προστασίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας κ. Στυλιανίδης, απέστειλε έγγραφο στους Περιφερειάρχες και εκείνοι με τη σειρά τους στους Δήμους, για να καταγραφούν οι ανάγκες τους.

Ο Δήμος Θήρας είχε καταληκτική ημερομηνία να καταγράψει και να γνωστοποιήσει τα υφιστάμενα μέσα αλλά και τις ανάγκες του για μηχανολογικό εξοπλισμό και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και καταγραφής δεδομένων έως την Πέμπτη 17/2/2022.

Η ικανοποίηση των αναγκών αυτών θα καλύψει ελλείψεις, αναγκαίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής και των εν γένει εκτάκτων καταστροφών.

Ο άνθρωπος είναι ανάγκη να αντιληφθεί, ότι κάθε δραστηριότητα του, που υπερβαίνει το μέτρο για την επίτευξη του σκοπού της βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης και προσπορισμού κέρδους, εάν ξεπερνά το μέτρο επιστρέφει ως καταστροφή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *