Συνεδρίαζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ. με
τηλεδιάσκεψη.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Πρόταση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου για την τροποποίηση του
θεσμικού πλαισίου της δράσης «Μεταφορά Μαθητών». Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση προσυπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας για την Πρωτοβουλία
ΑΜΟΡΓΟΡΑΜΑ. Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου και
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 4ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος θα συμμετάσχει
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ2 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. Αναπτυξιακός
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με το διακριτικό τίτλο «Κ2 Α.Ε.» την 10η
Νοεμβρίου 2022. Εισηγητής: Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
ΘΕΜΑ 5ο 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού
ΠΕ Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2022. Εισηγητής: Αντώνης Παπούλης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Δωδ/σου κ Δ/νσης Οικονομικού Δωδ/σου.

ΘΕΜΑ 6ο 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού
ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων – Μαρία
Ελευθερίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσιονομικών
Αναφορών και Λογιστικής Διαχείρισης Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 7ο Γνωμοδότηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στη θέση «Κολυμπήθρες»,
της Δ.Κ. Νάουσας, του Δήμου Πάρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την
εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιβάλλοντος Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 8ο Επικύρωση πρακτικών της 11ης/27-9-2022 & 12ης /27-9-2022 συνεδρίασης
Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *