Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σύρου-Ερμούπολης κ. Νικόλαο Λειβαδάρα και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μηνά Αληφραγκή πραγματοποίησε, την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022,  η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, συνοδευόμενη από τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητή Πέτρο Καβάσαλη και τον πρώην  Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Καθηγητή Φίλιππο Αζαριάδη.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, παρουσιάστηκε η στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπιστημίου τα επόμενα χρόνια, και κυρίως η πολιτική εξωστρέφειας, ανάπτυξης συνεργασιών με τους φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μεταφοράς των αποτελεσμάτων της έρευνας στην κοινωνία και την οικονομία. Ειδικότερα, συζητήθηκε θέμα της περαιτέρω ανάπτυξης του Πανεπιστημίου στο νησί της Σύρου, που είναι η έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής, και στο πλαίσιο αυτό, το καθοριστικής σημασίας θέμα της ολοκλήρωσης των διαδικασιών παραχώρησης έκτασης του στρατοπέδου Λ/γού Α. Ζαφείρη. Στην έκταση αυτή το Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναπτύξει έναν πόλο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, που θα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου αλλά και θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων, συνεδριακό κέντρο καθώς και φοιτητικές κατοικίες.

Η Πρυτάνισσα ευχαρίστησε τον κ. Δήμαρχο για τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει για την παραχώρηση και αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των προσπαθειών από αμφότερα τα μέρη για την ολοκλήρωσή της. Η παραχώρηση του στρατοπέδου στη συνέχεια από τον Δήμο στο Πανεπιστήμιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το έργο και για τη χρηματοδότησή του μέσω του προγράμματος ΣΔΙΤ για τα ΑΕΙ.

Στην ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκαν, επίσης, ήταν και η συνεργασία με τον Δήμο για τη δημιουργία  Ψηφιακού Κέντρου Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο (UAegean-E Future Lab – UAegean-E FL), για τη λειτουργία του οποίου έχει ήδη εξασφαλιστεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός φυσικού και εικονικού χώρου συνάντησης και συνεργασίας της κοινότητας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, καθώς και άλλων τμημάτων, με την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες του νησιού, τα σχολεία, τους δημόσιους φορείς, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις, το οποίο θα λειτουργήσει ως ένα open learning and collaboration space. To UAegean-E Future Lab στη Σύρο θα συνεισφέρει στην εξοικείωση της κοινωνίας και των επαγγελματιών με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη χρήση τους και θα υποστηρίζει, σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου, την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων ψηφιακού μετασχηματισμού στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, και την επιχειρηματικότητα που συνδέεται τη Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth), θέμα στο οποίο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προετοιμάζει την ανάπτυξη Δικτύου Τεχνολογικής Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με έμφαση στη Γαλάζια και την Ψηφιακή Ανάπτυξη, σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *