Σημαντική παρέμβαση  για τον αναντικατάστατο ρόλο  των συνεταιρισμένων αγροτών και των συνεταιρισμών στην γεωργική ανάπτυξη και την προστασία της κοινωνικής συνοχής από την Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων ( Santo Wines) , στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ.

Ειδικότερα, σε κείμενο που υπογράφει ο πρόεδρος της Santo Wines  κ. Μάρκος Καφούρος, και το οποίο κοινοποιήθηκε και στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγράφονται τα ευεργετικά αποτελέσματα που έχουν επιφέρει διαχρονικά  με τη δράση τους οι συνεταιρισμένοι αγρότες και οι οργανώσεις τους, στα ακόλουθα πεδία :

*  Στην Οικονομία . Αύξηση εθνικού προϊόντος (και μέσω των εξαγωγών βελτίωση ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών κλπ), τόνωση της απασχόλησης , συγκράτηση τιμών καταναλωτή, αύξηση δημοσίων εσόδων καθώς οι συνεταιρισμένοι αγρότες και οι συνεταιρισμοί λειτουργούν με διαφάνεια και νομιμότητα.

* Στο πεδίο της Κοινωνικής Προστασίας και της Κοινωνικής Συνοχής. Οι συνεταιρισμοί, διαπνεόμενοι από πνεύμα αλληλεγγύης και αξίες που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη,  κρατάνε ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες όρθιες, σημειώνεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της Ένωσης. Διασφαλίζουν το εισόδημα των μελών τους αλλά ενισχύουν ηθικά και οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αναξιοπαθούντες, άτομα τρίτης ηλικίας κλπ).

* Επίσης, είναι καθοριστική η συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη  και την προστασία του περιβάλλοντος.

Φορολογικές διευκολύνσεις, εκπαίδευση

Παρά τον εξ αντικειμένου θετικό ρόλο τους, οι συνεταιρισμοί σήμερα στη χώρα μας φθίνουν, σημειώνεται στο κείμενο της  Santo Wines, που είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς στη χώρα μας με σημαντική διεθνή παρουσία.  Είναι ανάγκη, προστίθεται, να ληφθούν μέτρα στήριξης ώστε να επιτελέσουν τον επωφελή για την οικονομία και την τοπική ανάπτυξη ρόλο τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται :

  1. Η λήψη φορολογικών διευκολύνσεων των συνεταιρισμών, κάτι που επιτρέπει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
  2. και η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης των συνεταιρισμένων αγροτών. Προς επίρρωση μάλιστα αναφέρεται το παράδειγμα της Ισπανίας που διαθέτει σημαντικούς πόρους για την συνεταιριστική εκπαίδευση με αποτέλεσμα να έχει τον πλέον επιτυχημένο παγκοσμίως συνεταιρισμό ( MONTRAGON) .

Τα μέτρα αυτά, σημειώνεται στο κείμενο της Ένωσης, θα μπορούσαν να ληφθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης των εθνικών στρατηγικών σχεδίων ενόψει των εφαρμοστικών κανονισμών για την νέα ΚΑΠ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *