Με άμεσο στόχο, τα καθαρότερα λιμάνια και αλιευτικά καταφύγια της Σαντορίνης, προκηρύχθηκε ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σκοπό την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις χερσαίες λιμενικές ζώνες» του νησιού». Η συνολική δαπάνη για την υπηρεσία καθαριότητας, έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 225.551,04 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω

της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 06 Ιουνίου 2023 και η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 12 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η ανάγκη για ανοικτό διαγωνισμό

Δεδομένου ότι δεν υπηρετεί τακτικό προσωπικό στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για την καθαριότητα των χερσαίων λιμενικών χώρων, της αρμοδιότητας του, και εφόσον η ανάγκη ύπαρξης καθαριότητας όλων των χερσαίων λιμενικών χώρων αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Θήρας, είναι δεδομένη, κρίθηκε ως επιτακτική ανάγκη, η άμεση ανάθεση σε τρίτο της παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, για τους λόγους αυτούς και προς αποφυγή κινδύνων που βλάπτουν τη δημόσια υγεία, καθώς πρόκειται για χώρους όπου δέχονται καθημερινά χιλιάδες επιβάτες και χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Σημαντικό είναι ότι οι εταιρείες, που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μία βεβαίωση επίσκεψης των χώρων και γνώσης των συνθηκών, υπογεγραμμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Αντικείμενο της υπηρεσίας

Οι βασικές εργασίες και υπηρεσίες που θα πρέπει να καλυφθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι, αρχικά, ο χειρονακτικός καθαρισμός των χερσαίων λιμενικών χώρων όλων των λιμενικών ζωνών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και των κοινοχρήστων χώρων με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Παράλληλα θα πραγματοποιείται, τακτικός έλεγχος και άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων (παντός τύπου) από τους κοινόχρηστους χώρους, στον πλησιέστερο τροχήλατο κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων, καθώς και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας σ’ αυτά, και τέλος θα γίνονται έκτακτες επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και οχημάτων, όπως καθαρισμός από λάδια, καύσιμα, κλπ. τροχαίων ατυχημάτων. Η παρεχόμενη εργασία θα γίνεται μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας.

Οι απαραίτητες προσλήψεις

Για το λιμάνι Αθηνιού της Θήρας, που περιλαμβάνει, όλους τους εξωτερικούς χώρους της χερσαίας λιμενικής ζώνης, θα χρειαστούν 2 άτομα εξάωρης απασχόλησης για επταήμερη εργασία με πρωινό και απογευματινό ωράριο για 5 μήνες και συγκεκριμένα, ένα άτομο από Δευτέρα έως και Σάββατο από τις 8.00 – έως 14.00 και ένα άτομο από Δευτέρα έως και Σάββατο από τις 12.00 – έως 18.00. Για το λιμάνι όρμου Φηρών θα χρειαστεί ένα άτομο πλήρους απασχόλησης από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις 09.00 – έως 17:00 για πέντε μήνες, αντίστοιχα για το αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας , θα χρειαστεί ένα άτομο πλήρους απασχόλησης από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις 09.00 – έως 17:00 για πέντε μήνες.

Την ίδια στιγμή, ένα άτομο θα χρειαστεί και για το λιμάνι Μονολίθου, τον όρμο Αμμουδιού Οίας και τον όρμο Αρμένης Οίας, για τετράωρη απασχόληση από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις 09.00 – έως 13:00 για πέντε μήνες, ενώ ένα άτομο δίωρης απασχόλησης για επταήμερη εργασία με πρωινό και απογευματινό ωράριο για 5 μήνες, θα χρειαστεί για τον όρμο Κόρφου και τον όρμο Ρίβας της Θηρασιάς. Τέλος, θα χρειαστεί και ένα άτομο για τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, για δίωρη απασχόληση για πενταήμερη εργασία με πρωινό για 5 μήνες, από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις 8.00 – έως 10.00 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *