Με 90.500 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Ιητών για το 2022, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από σχετική εισήγηση της τουριστικής επιτροπής του Δήμου.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού, για την όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη και αποτελεσματική προβολή του νησιού της Ίου, η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Ιητών κατάρτισε ένα σχέδιο δράσεων, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες συγκυρίες, αλλά και τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής του Δήμου.

Διαφημιστικές ενέργειες

Μετάφραση κειμένων, από πιστοποιημένο γραφείο, σχετικά με το τουριστικό προϊόν της Ίου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προορισμού σε κύριες γλώσσες, με βάση τις αγορές ενδιαφέροντος, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά κλπ. Τα κείμενα θα χρησιμεύσουν σε εύρος εφαρμογών όπως για παράδειγμα ιστοσελίδα, φυλλάδιο/ προωθητικό υλικό, ενημερωτικά σε ξενόγλωσσους αποδέκτες (ΜΜΕ, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ).

Επιπλέον, προβλέπεται διαφημιστική προβολή σε έντυπα, διαδίκτυο καθώς και υπαίθρια μέσα, όπως:

 • Διαφήμιση σε ΜΜΕ (έντυπα, ηλεκτρονικά, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά)
 • Αναζήτηση διαφημιστικών συνεργειών με τουριστικούς φορείς όπως πχ ακτοπλοϊκές εταιρίες ή ταξιδιωτικούς οργανισμούς
 • «Τρέξιμο» διαγωνισμών συνδυαστικά με διαφήμιση σε συνεργασία με επιλεγμένα ΜΜΕ του εξωτερικού θεματικού περιεχομένου (πχ weddings, activities, clubbing κλπ).
 • Διαφημιστική συνεργασία με ομίλους, εταιρίες κλπ
 • Google ad words για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας
 • Διαφήμιση για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των social media του Δήμου
 • Υπαίθρια Διαφήμιση (Εμπορικά Κέντρα Μετρό, Λεωφορεία, Τραμ, ή άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς).

Συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους τουριστικού μάρκετινγκ

Στο πρόγραμμα των δράσεων τουριστικής προβολής, προβλέπεται επίσης η συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων τουριστικής προβολής και διαδικτυακού μάρκετινγκ, η οποία θα αναλάβει τις κάτωθι ευθύνες:

 • Παρακολούθηση των τάσεων και των συνθηκών του Τουρισμού (πχ Covid-19)
 • Καταγραφή της αντίληψης της αγοράς σχετικά με τον προορισμό ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία (πχ κριτικές Trip Advisor)
 • Ενσωμάτωση και προσαρμογή των δεδομένων του προορισμού (πχ τουριστικό προϊόν, νέες έρευνες) στα δεδομένα του «σήμερα» και του «τώρα»
 • Ετοιμασία πλάνου διαχείρισης και οδηγού προβολής ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες.
 • Προτάσεις διαμόρφωσης του Τουριστικού «προϊόντος», ανάλογα με τις συνθήκες (πχ πακέτο ποιοτικών προνομίων από τον προορισμό και τους επαγγελματίες με επιπλέον παροχές – υπηρεσίες χωρίς κόστος ή συνέργειες με ακτοπλοϊκές εταιρίες για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πακέτου.
 • Προτάσεις για σύγχρονες μεθόδους προβολής (πχ διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, συνέργειες, προωθητικές δράσεις, κλπ).
 • Προτάσεις προσέγγισης ειδικών ομάδων ενδιαφέροντος και έμφαση σε ειδικά τουριστικά προϊόντα (πχ δραστηριότητες, luxury, συνέδρια, γαστρονομία, νεολαία, ιστορία, κλπ).
 • Εντοπισμός ευκαιριών προβολής (διαφήμιση, προωθητικές δράσεις, workshops, webinars κλπ)
 • Επαφή και ενημέρωση φορέων όπως Γραφεία ΕΟΤ
 • Προγραμματισμός συναντήσεων με ομάδες ενδιαφέροντος στο πλαίσιο εκθεσιακών συμμετοχών, επαγγελματικών αποστολών κλπ
 • Συντονισμός για την διοργάνωση παρουσιάσεων του προορισμού
 • Οργάνωση/ συντονισμός ταξιδιών εξοικείωσης (με δημοσιογράφους, επαγγελματίες, ειδικούς, επηρεαστές, κλπ)
 • Παρακολούθηση επικοινωνίας μετά τις δράσεις
 • Ετοιμασία – επεξεργασία απολογιστικών πινάκων και συγκεντρωτικών αρχείων για την ενημέρωση του Δήμου, της Επιτροπής και των επαγγελματιών
 • Δημιουργία κειμένων – ενημερωτικών – Δελτίων Τύπου
 • Ενημέρωση σε δημοσιογράφους – blogger – εκπροσώπους φορέων
 • Υποστήριξη σε δράσεις της Επιτροπής Τουρισμού και του Δήμου ώστε το παραγόμενο υλικό ή η υλοποιηθείσα δράση να πληροί τις ενδεδειγμένες προδιαγραφές ποιότητας που θέτει ο ΕΟΤ και άλλοι φορείς.
 • Τακτική επικοινωνία – υποστήριξη – υποστήριξη στην υλοποίηση
 • Συντήρηση, ανάπτυξη και λειτουργία της ταξιδιωτικής ιστοσελίδας
 • Ανάπτυξη μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό

Ο Δήμος πρόκειται να αναλάβει την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες ή/και βίντεο), το περιεχόμενο του οποίου θα αποτυπώνει το σύνολο των διαστάσεων και υπηρεσιών του τουρισμού του προορισμού. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα είναι ανθρωποκεντρικά και θα εστιάζουν σε εμπειρίες. Επιπλέον θα πληρούν τεχνικές προδιαγραφές, θα είναι στα κατάλληλα format αρχείων και τα πνευματικά δικαιώματα θα ανήκουν εξολοκλήρου στον Δήμο για κάθε χρήση, χωρίς την υποχρέωση οποιασδήποτε αναφοράς σε άλλα πρόσωπα.

Όσον αφορά στο έντυπο υλικό, προβλέπεται δημιουργία, εκτύπωση, παραγωγή νέου εντύπου (πχ λευκώματος) ή άλλου προωθητικού υλικού, προμήθεια αναμνηστικών και προωθητικών αντικειμένων για τη διανομή τους σε τουριστικές εκθέσεις και τη διάθεση σε προσκεκλημένους δημοσιογράφους και επίσημους επισκέπτες, μεταφορές τουριστικού – προωθητικού υλικού, άλλες απρογραμμάτιστες δράσεις κ.ά.

Τουριστικές εκθέσεις

Εν αναμονή των εξελίξεων λόγω Covid-19, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα διοργανωτών των εκθέσεων και κατά συνέπεια εκκρεμεί ο προγραμματισμός από πλευράς ΕΟΤ και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ωστόσο πρόθεση του Δήμου είναι η διερεύνηση για συμμετοχή σε μία ή περισσότερες διεθνείς εκθέσεις τουρισμού σε αγορές ενδιαφέροντος του προορισμού σε Γερμανία (πχ ΙΤΒ 2022), ή/και Ιταλία (BIT 2022), ή/και Γαλλία (Salon Mondial du Tourism ή TOP RESA 2022) ή/και Μ. Βρετανία (πχ WTM 2022). Οι παραπάνω αγορές και εκθέσεις είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε αλλαγές/ προσαρμογές ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες προβολής.

Για την εξοικονόμηση κόστους και ανάλογα των συνθηκών, θα προτιμηθούν εκθέσεις που η ΠΝΑΙ θα συμμετέχει, δίνοντας τη δυνατότητα εκθεσιακής παρουσίας χωρίς κόστος περιπτέρου.

Η συμμετοχή του Δήμου Ιητών θα στηρίζεται σε οργανωμένη προετοιμασία που σημαίνει α) ενημέρωση όλων των ομάδων ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δήμου (τουριστικά πρακτορεία, tour operators, travel specialists, δημοσιογράφοι, bloggers, media, φορείς οργανισμοί κλπ), β) προγραμματισμός συναντήσεων γ) συγκέντρωση αποτελεσμάτων δ) παρακολούθηση επικοινωνίας μετά την έκθεση – follow up, ε) δημιουργία, εντοπισμός και αξιολόγηση ευκαιριών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *