Ανακοίνωση του Δήμου Θήρας για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της ναυαγοσωστικής κάλυψης:

Για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Θήρας, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2022, σημειώνουμε τα εξής:

Ο Δήμος Θήρας για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του, έχει υποχρεώσεις που απορρέουν από το Π.Δ. 71/2020 και καθορίζονται λεπτομερώς από αυτό.

Κατά συνέπεια, για την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών, προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προκειμένου να προκύψει νομίμως λειτουργούσα σχολή, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών και να παράσχει τις απαραίτητες υπηρεσίες.

Στις υποχρεώσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνονται: ναυαγοσωστικό προσωπικό, χειριστές μικρών μηχανοκίνητων ταχύπλοων σκαφών, συντονιστές – επόπτες ναυαγοσωστών, εξοπλισμός ναυαγοσώστη εκάστου παρατηρητηρίου,  οριοθέτηση των παραλιών και των διαύλων, ατομικά σκάφη – θαλάσσια μοτοποδήλατα, μικρά μηχανοκίνητα ταχύπλοα Σωστικά Σκάφη μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, εφοδιασμένα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό παραλιών και μικρό μηχανοκίνητο ταχύπλοο Σωστικό Σκάφος, μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, εφοδιασμένο με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Η σχετική δαπάνη για τις ανωτέρω υποχρεώσεις έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 362.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους μέσω του Κ.Α.Ε: 15.6162.002 του προϋπολογισμού του έτους 2022 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Θήρας».

Η περιγραφή εκάστης εκ των ανωτέρω εργασιών, προς κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου, για την ναυαγοσωστική κάλυψη αναφέρεται και έχει κοστολογηθεί λεπτομερώς, στην τεχνική έκθεση, που αφορά το διαγωνισμό.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη thira.gov.gr, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια. 

Συνεπώς, όσοι απλουστεύουν την ανάλυση του κόστους, περιορίζοντας την, μόνο στη μισθοδοσία των ναυαγοσωστών, και διογκώνουν αυθαίρετα το κόστος, αποκρύπτοντας ότι το ακριβές ποσό είναι  362.500,00€, που επιβαρύνεται φυσικά κι από το εκ του νόμου επιβαλλόμενο ΦΠΑ ποσού 87.000€, προφανώς έχουν πρόθεση να παραπληροφορήσουν την κοινή γνώμη!