Σε νέα έργα εκτιμώμενου ύψους συνολικά άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Αντιπάρου, μετά τις αντίστοιχες αποδοχές των χρηματοδοτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αντιπάρου προχώρησε στην αποδοχή ποσού 2.271.680 ευρώ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές ύδρευσης Δήμου Αντιπάρου», καθώς εγκρίθηκε η ένταξή του στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πράξη περιλαμβάνει ένα κύριο υποέργο (2.232.000 ευρώ), για την εγκατάσταση ενός κεντρικού σταθμού ελέγχου (ΚΣΕ), δεκαοκτώ Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) σε επιλεγμένες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου, καθώς και τις απαραίτητες διατάξεις για την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ ΤΣΕ και ΚΣΕ, όπως και την εγκατάσταση χιλίων έξυπνων μετρητών κατανάλωσης σε τερματικά σημεία του δικτύου ύδρευσης (τελικοί καταναλωτές). Επίσης η πράξη περιλαμβάνει και το συνοδό υποέργο διοικητικής υποστήριξης του Δήμου Αντιπάρου από την ΔΕΥΑ Πάρου για την υλοποίηση του έργου (39.680 ευρώ).

Παράλληλα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την αποδοχή ποσού 24.800 ευρώ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της δράσης «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση» του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Τέλος, στο ταμείο του Δήμου έρχονται επίσης 119.040 ευρώ για την «Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων (δυο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων χωρητικότητας 5500 λίτρα και δυο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων χωρητικότητας 2200 λίτρων)» από το Υπουργείου Περιβάλλοντος από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *