“Η δε κακή βουλή τω βουλεύσαντι κάκιστη” Ησίοδος. Δηλαδή : Η κακή απόφαση κάνει περισσότερο κακό σε αυτόν που την πήρε.

Είναι ευχάριστο και δυσάρεστο ταυτόχρονα ότι όλο και περισσότεροι συμπατριώτες σου, αναγνωρίζουν αυτό που επί χρόνια υποστήριζες. Ευχάριστο γιατί οι απόψεις περί κορεσμού της Τουριστικής Ανάπτυξης της Σαντορίνης είναι πλέον αποδεκτές από την πλειοψηφία της Θηραϊκής κοινωνίας και δυσάρεστο γιατί η ίδια η καθημερινότητα που βιώνουμε είναι υπεύθυνη γι’ αυτή την αλλαγή στάσης.
Όταν δε οι συμπολίτες μας αυτοί έχουν δημόσια και καθημερινή φωνή η αναγνώριση του λάθους τους αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία ταυτόχρονα δε είναι γενναιότητα.
Η χωρίς όρια δόμηση, η μη διαχείριση της κρουαζιέρας , ο όγκος των απορριμμάτων ,το κυκλοφοριακό φορτίο που συνεχώς αυξάνεται , η έλλειψη επαρκών υποδομών για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών όπως και η υποστελέχωση των Κρατικών και Δημοτικών Υπηρεσιών είναι κίνδυνοι που έχουν επισημανθεί από εμάς εδώ και πολλά χρόνια. Ακόμα και τώρα υπάρχει χρόνος. Με γενναίες πολιτικές παρεμβάσεις που θα αψηφούν πολιτικό κόστος και οικονομικά συμφέροντα, η Σαντορίνη μπορεί με σκληρή δουλειά και κόπο να αντιμετωπίσει στο βαθμό που σήμερα επιτρέπει η κατάσταση τα προβλήματα και τις προκλήσεις που έχουν ανακύψει.

Νίκος Ζώρζος

Θηραϊκη Πολιτεία

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *