Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση Πράσινων Σημείων για την Πάρο. Πρωτιά του Δήμου Πάρου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

• Ο Δήμος Πάρου κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 1.990.000 ευρώ για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στο νησί.
• Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αφορά την κατασκευή δύο πράσινων σημείων σε Παροικία και Νάουσα καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για τη χωριστή συλλογή μιας σειράς υλικών προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση από τα νοικοκυριά των Κοινοτήτων Πάρου Παροικίας και Νάουσας.
• Με τη λειτουργία τους θα αυξηθεί το ποσοστό και ο ρυθμός ανακύκλωσης με αποτέλεσμα να μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων που θα οδηγείται στο ΧΥΤΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισήλθε το έργο της κατασκευής των Πράσινων Σημείων Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Πάρου, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Ο Δήμος Πάρου αποτελεί έτσι τον πρώτο και μοναδικό από τους 34 Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εντάσσεται στο τρέχον πρόγραμμα των Πράσινων Σημείων της Περιφέρειας.
Οι σχετικές μελέτες των έργων ωρίμασαν και τα έργα αδειοδοτήθηκαν εγκαίρως, με τον Δήμο να κατορθώνει μάλιστα να απορροφήσει το σύνολο του ποσού της σχετικής πρόσκλησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Με την ένταξη των πράσινων σημείων στη διαδικασία αποκομιδής των αποβλήτων, ο Δήμος Πάρου θα εφαρμόσει ένα νέο ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, έως την ανάκτηση των πρώτων υλών, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την ενεργειακή αξιοποίηση και τελικά την απόρριψη ενός υλικού και τη μείωση παραγωγής αποβλήτων.
Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ως Διοίκηση έχουμε θέσει σε προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτιά του Δήμου Πάρου στη δημιουργία πράσινων σημείων στο Νότιο Αιγαίο δεν ήρθε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μίας συντονισμένης στρατηγικής και μίας πολύ καλής προετοιμασίας για την ωρίμανση της πρότασης, που καταθέσαμε στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο, βασίζονται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύουν στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Το συγκεκριμένο έργο πνοής θα βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη εναπόθεση των απορριμμάτων, θα εκσυγχρονίσει έτσι το αστικό περιβάλλον και θα αναβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο όλων μας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι Δημότες θα είναι σύμμαχοι σε αυτή την ουσιαστική προσπάθεια.»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *