Έως τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου του 2022 στις 5μμ παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης στις Δράσεις Επανεκκίνηση Εστίασης και Τουρισμού λόγω ταυτόχρονης λήξης στις 28 Φεβρουαρίου 2022 διαφόρων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς τη δημόσια διοίκηση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη παράταση είναι η τελευταία που δίνεται στις δράσεις αυτές. Η μη προσκόμιση των διαφόρων πιστοποιητικών Πρωτοδικείων κατά την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, καταρχάς δεν επιφέρει την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος εκάστης ωφελούμενης επιχείρησης καθώς δεν ευθύνεται η ίδια για τις όποιες καθυστερήσεις έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών.

Η επιχείρηση δύναται να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα όταν εκδοθούν και η επαλήθευση – πιστοποίηση ολοκληρώνεται με την προσκόμισή τους.

Επίσης, το υπουργείο ενημερώνει τις ωφελούμενες επιχειρήσεις ότι με τις ίδιες αποφάσεις και οδηγίες αποσαφηνίζονται επιμέρους ζητήματα υλοποίησης των εν λόγω δράσεων αναφορικά με τη σχετική με το Πεδίο 367 υποχρέωση των δράσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *