Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η επέκταση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σύρου».

Με την εν λόγω Σύμβαση, η Περιφέρεια έχει αναλάβει μόνο την υποχρέωση χρηματοδότησης του έργου και ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης την δημοπράτησή του και την παρακολούθηση των εργασιών.

Η διάρκεια ισχύος της ήταν από τις 31-12-2019 έως και τις 30-03-2022 και επεκτείνεται κατά εννέα (9) μήνες μετά από αίτημα που υπεβλήθη από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης στις 23-02-2022.

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν:
1. Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) και συνοδές εγκαταστάσεις
2. Αποδυτήρια κοινού, ομάδων και προσωπικού
3. Κερκίδες
4. Κοινόχρηστους χώρους