Με αφορμή τη συνεδρίαση της υποεπιτροπής υδατικών πόρων της ειδικής μόνιμης επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος την 17/10/2023 με θέμα το προγραμματισμό των εργασιών της, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας κος Μάρκος Εμμ.Καφούρος κατέθεσε τους προβληματισμούς και τις προτάσεις του σχετικά με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος των κυκλαδίτικων νησιών.
Συγκεκριμένα ο βουλευτής αναφέρθηκε αρχικά στα εξής προβλήματα που αφορούν τις νησιωτικές κοινωνίες,  στα προβλήματα, της λειψυδρίας, της κακής ποιότητας νερού από τις γεωτρήσεις και του υψηλού κόστους παραγωγής νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης, o στο κίνδυνο των πλημμυρών στα νησιά λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και της αλλαγής της φυσιογνωμίας των βροχών σε καταιγίδες.
Ακολούθως ο βουλευτής τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης των υδάτινων πόρων για τη νησιωτική Ελλάδα που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε νησιού.
Ειδικότερα κατέθεσε τις εξής προτάσεις, o τη δημιουργία μικρών ή μεγάλων φραγμάτων, o τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα με μικρά φράγματα ανάσχεσης και απορροών, o την αξιοποίηση των υδάτων των βιολογικών σταθμών μετά από 3βάθμια επεξεργασία, για ανάγκες άρδευσης των καλλιεργειών.

https://www.facebook.com/markos.kafouros/videos/343562128196256

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *