Την κατάσταση στον ΧΥΤΑ όπως και τις ευθύνες της παρούσας δημοτικής αρχής αλλά και του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου τις έχουμε επισημάνει πολλές φορές στο παρελθόν.

Το κύτταρο είναι κορεσμένο και οι οδηγοί των απορριμματοφόρων επισημαίνουν την επικινδυνότητα της κίνησης των οχημάτων πάνω στο βουνό των απορριμμάτων εδώ και χρόνια.

Μετά από πρωτοβουλία μας, συναντηθήκαμε με τον Γενικό Διευθυντή του ΦΟΔΣΑ τον Σεπτέμβρη του 2022 όπου επισημάναμε την επικινδυνότητα, ζητήσαμε τα απαραίτητα έργα για την άρση της αλλά και τον προγραμματισμό του ΦΟΔΣΑ για το μέλλον.

Βλέποντας την ακινησία σε επίπεδο εργασιών τον Απρίλιο του 2023 ζητήσαμε γραπτά αλλά και προφορικά στην συνέχεια, πληροφόρηση για τα επιβαλλόμενα έργα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα «φωνή βοώντος».

Έτσι η επικινδυνότητα για το προσωπικό του Δήμου και τα απορριμματοφόρα παραμένει αλλά δεν υπάρχει και πληροφόρηση πως θα αντιμετωπιστεί στο νησί μας η διαχείριση των απορριμμάτων την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

Αποτέλεσμα :

Την Παρασκευή 8/12 ημέρα που είχε βρέξει καλά, τα απορριμματοφόρα του Δήμου βρήκαν την πόρτα του ΧΥΤΑ κλειστή, προφανώς γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να κινούνται τα απορριμματοφόρα πάνω στα σκουπίδια με κίνδυνο να ανατραπούν και να έχουμε τραγωδίες…

Τελικά δεν ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο τι να ευχόμαστε:

Να βρέχει για να έχουμε νεράκι ή ανομβρία για να μαζεύονται τα σκουπίδια;

Το «μπαλάκι» των ευθυνών μεταξύ Μ. Κωβαίου και Γ. Χατζημάρκου ποσώς ενδιαφέρει τους κατοίκους αυτού του τόπου, που πληρώνουν αδρά και την αποκομιδή και την διαχείριση των απορριμμάτων.

Η νέα δημοτική αρχή οφείλει να κινηθεί άμεσα ώστε :

• Να υπάρξει  πληροφόρηση του παριανού λαού για τον προγραμματισμό των έργων στον ΧΥΤΑ

• Να απαιτήσει να πραγματοποιηθούν εδώ και τώρα τα απαραίτητα έργα για την ασφάλεια του προσωπικού καθαριότητας και των οχημάτων του Δήμου.

• Να πιέσει να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και η κατασκευή  του πρώτου υποκυττάρου του νέου κυττάρου στον ΧΥΤΑxyta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *