Με αφορμή τη συζήτηση του τελευταίου διαστήματος σε σχέση με την επιστημονική παρακολούθηση του ηφαιστείου της Σαντορίνης και εν όψη του επικείμενου Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με την έγκριση χρηματοδότησης προς το “Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου Σαντορίνης” (ΙΜΠΗΣ), θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας για την ομαλή και πλήρη λειτουργία του επιστημονικού Ινστιτούτου.

Μία πιθανή διακοπή λειτουργίας του, υπονομεύει την ασφάλεια των κατοίκων του νησιού, αλλά και των εκατομμυρίων επισκεπτών του, απέναντι στον σεισμο-ηφαιστειακό κίνδυνο και αφήνει όλη την τουριστική, οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της Σαντορίνης ακάλυπτη απέναντι στους κινδύνους επαναδραστηριοποίησης του ηφαιστείου, αλλά κυρίως σε όποιες άσχετες, ατυχείς ή ηθελημένες ψευδείς φήμες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε επιβεβλημένη την εξεύρεση λύσης από όλους τους φορείς που εμπλέκονται, ώστε να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.

Είναι πολύ σημαντικό, η όποια ηφαιστειακή ηρεμία, να μην λειτουργήσει ως παράγοντας εφησυχασμού και αδιαφορίας, αλλά με σεβασμό και συνεχή παρακολούθηση να διαφυλάξουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τη φήμη του νησιού μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *