Από τις 12 Ιουνίου 2023 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο του επενδυτικού τους σχεδίου που αφορά τουριστική επένδυση, καθώς δημοσιεύθηκε η δεύτερη προκήρυξη του σχετικού καθεστώτος

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος ενισχύσεων για τον τουρισμό, αυτή τη φορά όμως εξαιρεί επιχειρηματικά σχέδια σε Μύκονο και Σαντορίνη. Περιλαμβάνει από επιδοτήσεις έως και φορολογικά και άλλα κίνητρα και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή όπου αναπτύσσεται το επιχειρηματικό σχέδιο δίνει βοήθεια από 25% έως 75%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω καθεστώτος για το έτος 2023 ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 75 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές απαλλαγές και χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η σχετική δεύτερη προκήρυξη του καθεστώτος «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 δημοσιεύθηκε την Παρασκευή και η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 12 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου 2023. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η ενίσχυση για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και κατασκηνώσεων (camping) με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης (για τις μικρές επιχειρήσεις αλλά και τις μεσαίες σε Ροδόπη, Εβρο και Ξάνθη), της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες θα αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την αγορά και εγκατάσταση νέου, σύγχρονου ξενοδοχειακού εξοπλισμού, τις τεχνικές και ειδικές εγκαταστάσεις, την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου ποιότητας, την αγορά αδειών τεχνογνωσίας και τις αμοιβές συμβούλων, ενώ για πρώτη φορά εντάσσονται δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις και δαπάνες για εκπαίδευση προσωπικού.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται στα 3 εκατομμύρια για τις μικρές επιχειρήσεις και στα 5 εκατομμύρια για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Στις διατάξεις του καθεστώτος εντάσσονται επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 100.000 και άνω, με ανώτατα ποσοστά βάσει του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ορεινές περιοχές ή σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τριάντα χιλιομέτρων από τα σύνορα όπως και σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με σχετική απόφαση της κυβερνητικής επιτροπής κρατικής αρωγής, αλλά και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του καθεστώτος αυτού οι επενδύσεις στη Μύκονο και στη Σαντορίνη (πλην της Δ.Ε. Θηρασιάς) καθώς οι περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τουριστικά.

 

 

 

Πηγή: kathimerini.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *