Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  e.p.s@thira.gov.gr ξεκινά η διαβούλευση για το Ειδικό
Πολεοδομικό Σχέδιο της Σαντορίνης.
Στη συνέχεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Μπελλώνειο
πολιτιστικό κέντρο στις 5 Οκτωβρίου με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του
Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σαντορίνης, ο Δήμος Θήρας κάνει γνωστό ότι προχώρησε στη
δημιουργία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  e.p.s@thira.gov.gr προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική
δημόσια διαβούλευση επ αυτού του κρίσιμου, για το αναπτυξιακό μέλλον της Σαντορίνης,
θέματος.
Ως γνωστό το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα καθορίσει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης του
νησιού, τις χρήσεις γης, τις πολεοδομικές παρεμβάσεις, την χωροθέτηση των βασικών έργων
υποδομής, τα δίκτυα και πρωτίστως το χαρακτήρα της ανάπτυξης της Σαντορίνης, με όρους
αειφορίας και βιωσιμότητας.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορούν να καταθέσουν τις θέσεις τους και τις απόψεις τους επί
του Ε.Π.Σ της Σαντορίνης, εκπρόσωποι συλλογικών φορέων αλλά και απλοί πολίτες.
Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *