* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

* Διεθνές Πανεπιστήμιο Της Ελλάδας

* Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

* Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

* Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)

* Ιόνιο Πανεπιστήμιο

* Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Πανεπιστήμιο Αιγαίου

* Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

* Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

* Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

* Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

* Πανεπιστήμιο Πειραιώς

* Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

* Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

* Πολυτεχνείο Κρήτης

Σταδιακά, στόχος είναι να ενταχθούν όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Αναλυτική λίστα με τα διαθέσιμα πτυχία ανά Πανεπιστήμιο, καθώς και τα πανεπιστήμια που εκκρεμούν μπορείτε να βρείτε στο: https://ptyxia.gov.gr/universities/

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών και των τίτλων σπουδών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *