Τα αιτήματα του κλάδου της Εστίασης προς τις πολιτικές δυνάμεις λίγες μέρες πριν από τις Εθνικές Εκλογές γνωστοποίησε στους επαγγελματίες του κλάδου ο Γιάννης Βαγ. Παπαδόπουλος, Περιφερειάρχης ΠΟΕΣΕ Ν. Αιγαίου & Κρήτης:
Συνάδελφοι ,
Σας παραθέτουμε μία δέσμη μέτρων – προτάσεων του κλάδου Εστίασης προκειμένου να οριοθετήσουμε τα βασικότερα προβλήματα του κλάδου μας εν’ όψει των προεκλογικών συναντήσεων όλων των πολιτικών δυνάμεων ανα την Ελλάδα. Οι προτάσεις αυτές σωτηρίας της επιχειρηματικότητας της Εστίασης έχουν τεθεί επαννειλειμένα στα αρμόδια όργανα μέσω της ομοσπονδίας μας ΠΟΕΣΕ
➢ Διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
• Νέα ρύθμιση 120 δόσεων στην οποία να μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ), ιδίως εκείνες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης. Για να είναι αποτελεσματική η ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί διαγραφή των προστίμων και λοιπών προσαυξήσεων, καθώς και απομείωση της βασικής οφειλής.
• Επιτάχυνση των διαδικασιών του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις ρυθμίσεις των 24 δόσεων.
• Αναστολή κάθε είδους εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ για όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή κρίση.
• Προσαρμογή – μείωση των τραπεζικών προμηθειών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, χρεώσεις, έξοδα κίνησης στο e-banking, πληρωμών προς ΔΕΚΟ κ.λπ.) στις συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί.
• Αναστολή πλειστηριασμών για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης του για όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή κρίση.
• Άρση της δυνατότητας των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ενέργειας να προβαίνουν σε διακοπή της ηλεκτροδότησης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση.
• Ταυτότητα οφειλής για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών: Επίλυση των σοβαρών προβλημάτων στις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών και των οφειλών που δημιουργεί
ο τρόπος με τον οποίο εξοφλούνται, ιδιαίτερα μετά τη σύσταση του ΚΕΑΟ και τη μεταφορά σε αυτό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η πληροφόρηση της επιχείρησης και ο τρόπος εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται κατ’ αντιστοιχία με τον τρόπο που γίνεται στο myAADE.
➢ Φορολογικά ζητήματα
• Μείωση ΦΠΑ 6% στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης έστω και ως προσωρινό μετρό. Η μείωση του ΦΠΑ στο 6% αφενός αποσκοπεί στη διάσωση των επιχειρήσεων εστίασης που επλήγησαν βαρύτατα από την πανδημία καθώς αποτελεί μια έμμεση μορφή ενίσχυσης της ρευστότητας τους και αφετέρου στην αποτροπή περεταίρω μετακύλισης του αυξημένου κόστους των επιχειρήσεων στους καταναλωτές.
• Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, που θεσμοθετήθηκε κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και αποτελεί έναν κεφαλικό φόρο που επιβάλλεται ανεξάρτητα με την κατάσταση που βρίσκονται οι επιχειρήσεις (εάν έχουν κέρδη ή ζημιές)
• Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ.
• Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ποτά.
• Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους, στο πλαίσιο της ισονομίας.
• Θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού.
• Αποδέσμευση τραπεζικού λογαριασμού για ρυθμισμένες οφειλές.
➢ Χρηματοδότηση με προοπτική ανάπτυξης
• Βελτίωση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων. Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων της εστίασης στη χρηματοδότηση, και μείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας ένταξης στα προγράμματα παροχής χρηματοδοτικών εργαλείων.
• Δημιουργία νέων μέσων χρηματοδότησης
• Δημιουργία χρηματοδοτικού σχήματος ανάλογο με τις επιστρεπτέες προκαταβολές που θα παρακάμπτει το τραπεζικό σύστημα και θα παρέχει χρηματοδότηση αποκλειστικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
• Ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας όχι ως Ταμείου αλλά ως Τράπεζας που να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις των μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
• Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως χρήση του PoS και σύνδεση με εμπορικές πιστώσεις.
• Δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων μικρο-χρηματοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων, με σκοπό την υποστήριξη της ψηφιακής και πράσινης μετάβασής τους. Η διαμόρφωση των
εν λόγω εργαλείων μπορεί μα υποστηριχθεί από τα εργαλεία του νέου προγραμματικού πλαισίου 2021-2027 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
➢ Εργασιακά ζητήματα
• Μείωση του μη μισθολογικού κόστους
• Τεκμαρτά ημερομίσθια
Να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις του κλάδου να συνάπτουν με τους σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρους συμβάσεις εργασίας που να προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι θα αμείβονται μόνο με
σταθερές αποδοχές και να ασφαλίζονται με βάση αυτές. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η διάταξη του άρθρο 54 του ν. 2224/1994 περί ποσοστών, η οποία έχει ξεπεραστεί από την πραγματικότητα, θα πρέπει να καταργηθεί.
• ΕΡΓΟΣΗΜΟ
Επέκταση εφαρμογής του εργόσημου και στον κλάδο της εστίασης
• Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων . Προτείνεται για τον υπολογισμό της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών κατασκηνώσεων να λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) εκάστης επιχείρησης.
• Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
Πριν την εφαρμογή στον κλάδο να συσταθεί ομάδα εργασίας με το Υπουργείο η οποία θα εργαστεί ώστε η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας να συντελεστεί ομαλά και να καταστεί πρακτικά δυνατή. Επιπλέον και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κατά το πρώτο έτος εφαρμογής δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν τα πρόστιμα που προβλέπονται.
➢ Κενές θέσεις εργασίας
• Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ με επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές.
• Διακρατικές συμφωνίες για την «εισαγωγή» εργαζομένων από τρίτες χώρες ώστε να απασχοληθούν στην εστίαση και τουλάχιστον να λυθεί βραχυπρόθεσμα το άμεσο πρόβλημα
έλλειψης προσωπικού που υπάρχει.
➢ Ζητήματα Ενέργειας
• Κίνητρα για την δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων που θα επιτρέψουν σε ομάδες μικρών επιχειρήσεων (κατ’ επάγγελμα ή περιοχή εγκατάστασης) να παράγουν το δικό τους ρεύμα,
με προτεραιότητα εισόδου στο δίκτυο.
• Επίσπευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών κατά το στάδιο εξέτασης των φακέλων, σχετικά με νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταικών πάνελ στα πλαίσια του NetMetering, για
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των επιχειρήσεων.
• Επαρκή κάλυψη των αυξήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης
• Αποδέσμευση της τιμής του ρεύματος από την τιμή του ακριβότερου παραγωγού που ισχύει σήμερα. Είναι ένα σύστημα που αυξάνει αδικαιολόγητα τις τιμές, σε βάρος των καταναλωτών και δημιουργεί υπερκέρδη σε παραγωγούς με χαμηλά κόστη.
• Διαφάνεια στην λειτουργία του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας, ώστε να γίνει γνωστή η διαδικασία (προσφορά και ζήτηση) μέσω της οποίας φθάνει η μεγαβατώρα στην Ελλάδα
να είναι η πιο ακριβή της Ευρώπης.
• Αποτελεσματικοί έλεγχοι στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, για την αποτροπή περιπτώσεων μη νόμιμης και ορθής τιμολόγησης.
• Μείωση του ειδικού φόρου, των τελών και λοιπών επιβαρύνσεων στα καύσιμα.
➢ Πνευματικά δικαιώματα
• Επαναφορά του άρθρου 46 του σχεδίου νόμου του Ν. 4481/2017 σύμφωνα με το οποίο, τα εμπλεκόμενα μέρη υποχρεώνονται να διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τις άδειες
χρήσης των δικαιωμάτων και στις οποίες θα παρίστανται οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις των χρηστών (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΛΠΕ), δηλαδή το αμοιβολόγιο ξεκάθαρα να είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των χρηστών.
• Θα ήταν ευκταίο, η δημιουργία ενός εισπρακτικού φορέα για την είσπραξη των δικαιωμάτων τόσο των πνευματικών, όσο και των συγγενικών και πληρωμή ανάλογα με την άδεια του καταστήματος και όχι με αυθαίρετο χαρακτηρισμό του εκάστοτε Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ( ΟΣΔ).
• Να διευκρινιστεί με ξεκάθαρο και ευδιάκριτο τρόπο, ποιο ρεπερτόριο (τίτλοι μουσικών έργων) εκπροσωπεί η ΕΔΕΜ και ποιο ρεπερτόριο η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
• Σύννομες ενέργειες που πρέπει να κάνει κάθε Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) περί δημοσίευσης των ρεπερτορίου που εκπροσωπούν – Ν.4481/2017, Άρθρο 28 (ιθ):
«Δημοσιοποίηση πληροφοριών».
• Να υπάρξει πρόβλεψη (εγκύκλιος) του Υπουργείου Πολιτισμού ή του ΟΠΙ, ότι ο χαρακτηρισμός ενός καταστήματος γίνεται σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του αρμόδιου φορέα αδειοδότησης και όχι αυθαίρετα από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ).
• Αποποινικοποίηση της μη καταβολής του ποσού για τα πνευματικά δικαιώματα και μετατροπή της σε αστική διαφορά.
➢ Ζητήματα ΟΤΑ
• Κατάργηση των δημοτικών τελών επί των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων του Ν. 339/1976 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
• Μείωση κατά 50% των πάσης φύσεων δημοτικών τελών (κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, φωτισμού, καθαριότητας κ.λπ.) για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση ακρίβειας.
• Μείωση κατά τουλάχιστον 50% των πάσης φύσεως μισθωμάτων από τους ΟΤΑ, Δημόσιο, ΝΠΔΔ, για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση ακρίβειας.
• Διαβούλευση μεταξύ ΠΟΕΣΕ και Υπουργείου Εσωτερικών για τον εξορθολογισμό των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο ΠΔ 180/1979 και στους νόμους 4483/2017 και 4764/2020.
➢ Απλή χρήση αιγιαλού
• Η παραχώρηση – μίσθωση να είναι μακροχρόνια όπως ισχύει για μισθώσεις του Δημοσίου, ή βέλτιστα όσον ισχύει η άδεια λειτουργίας.
• Διασφάλιση της συνέχειας και αποφυγή κενού νόμου. Οι νέες ΚΥΑ πρέπει να υπογράφονται προτού λήξουν οι παλαιές, για να μην υπάρχει κενό νόμου.
• Να ολοκληρώνονται οι συμβάσεις παραχώρησης εντός του 1ου τριμήνου κάθε έτους.
• Εξορθολογισμός ποινών: Οι διοικητικές κυρώσεις να έχουν στόχο την συμμόρφωση και όχι την εξόντωση των επιχειρήσεων.
• Τεχνικές προδιαγραφές και κλιματική αλλαγή: Τα πολύ έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα, που λαμβάνουν χώρο και τους καλοκαιρινούς μήνες, επιβάλλουν την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σκίασης ώστε να είναι ασφαλείς για
λουόμενους και εργαζόμενους. Όλες οι επιτρεπόμενες χρήσεις σκίασης που δεν αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και παραμένουν μόνο κατά την θερινή περίοδο και να συνοδεύονται από τεχνική μελέτη όπου απαιτείται.
➢ Decibel
Εύλογη αύξηση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων θορύβου (decibel) και εξορθολογισμός των κυρώσεων.
➢ Ψηφιακές πλατφόρμες
• Επιβολή πλαφόν στα ποσοστά προμηθειών από τις πλατφόρμες
• Προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα ψηφιακής επιχειρηματικότητας
• Αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργίας του ανταγωνισμού μεταξύ των πλατφορμών
• Αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους τρόπους κατάταξης των επιχειρήσεων εντός των πλατφορμών
• Θεσμοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις πλατφόρμες
• Κίνητρα για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών συνεργατικών σχημάτων.
➢ Κυκλική οικονομία
Προτείνεται να αναπτυχτούν προγράμματα κατάρτισης στην κυκλική οικονομία καθώς και παροχή κρατικών ενισχύσεων για την αγορά εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων.
➢ Διασύνδεση της εστίασης με την εγχώρια αγροτική παραγωγή
• Οικοδόμηση δίαυλων συνεργασίας των επιχειρήσεων εστίασης με επιχειρήσεις παραγωγής / διάθεσης τροφίμων, αλλά και με μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχαγωγίας, του τουρισμού, του αθλητισμού κοκ. σε τοπικό επίπεδο.
• Ανάπτυξη εργαλείων για τη διερεύνηση τρόπων ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας από τους ίδιους τους εστιάτορες. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκρότηση ενός συστηματοποιημένου θησαυρού των ελληνικών γεύσεων με περιγραφή των εδεσμάτων όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και σε δύο ή τρεις ξένες γλώσσες, θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο.
• Δημιουργία δομών στήριξης και παραγωγής γνώσης για την εισαγωγή καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα συνέβαλε και η κατάρτιση ενός εύχρηστου οδηγού με αντικείμενο τη σύνδεση της τοπικής κουζίνας με το φυσικό και ιστορικό τοπίο των προορισμών.
• Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις πάνω στην ανάπτυξη πρωτόκολλων και διαδικασιών παραγωγής που συμβαδίζουν με τα πρότυπα της τοπικής κουζίνας.
• Ενέργειες προβολής των επιχειρήσεων για καλύτερη διείσδυση σε νέα τμήματα του κοινού και ειδικότερα αυτού που αποζητά μέσα από τις εμπειρίες της γεύσης να έρθει σε επαφή με τους
Γιάννης Βαγ. Παπαδόπουλος
Περιφερειάρχης ΠΟΕΣΕ Ν. Αιγαίου & Κρήτης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *