Με αφορμή ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προϊσταμένου δημόσιας υπηρεσίας, για την δήθεν ανυπαρξία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας στην εμφάνιση πυρκαγιών
στην περιοχή μας, θέλουμε να υπενθυμίσουμε:
Ο Δήμος Θήρας έχει ορθή προετοιμασία και σχεδιασμό στην περίπτωση αντιμετώπισης εκτάκτων φαινομένων.
α. Για πρώτη φορά υπήρξε πρόβλεψη στη σύμβαση για τον ΧΑΔΑ, ώστε να υπάρχουν στον χώρο τα κατάλληλα υλικά κατάσβεσης (χώμα και νερό) και η υποχρέωση του αναδόχου της εργολαβίας για την συνδρομή του με μηχανήματα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Κατά αυτόν τον τρόπο το Σάββατο 22 Ιουλίου, η εκδήλωση πυρκαγιάς στο ΧΑΔΑ αντιμετωπίστηκε άμεσα και επιτυχώς.
β. Στην περίπτωση εμφάνισης μικρών διάσπαρτων εστιών φωτιάς στο Ημεροβίγλι στις 22 και 23 Ιουλίου, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα με την ενεργό και ουσιαστική παρέμβαση του Προέδρου της Κοινότητας, ο οποίος εκπροσωπεί θεσμικά το δήμο τα όρια της κοινότητας του.
Ευρισκόμενος ο Πρόεδρος, από την πρώτη στιγμή, σε επικοινωνία με το Δήμαρχο διέθεσε τις απαραίτητες υδροφόρες προς  συνδρομή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Θήρας και συνέβαλε αποφασιστικά στο έργο της κατάσβεσης
Τέλος όσον αφορά τα λοιπά αναφερόμενα στην απαράδεκτη ανάρτηση για δημόσιο λειτουργό, για απώλειες μηχανολογικού εξοπλισμού, ελαστικών, κλπ, να
υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρέωση της υπηρεσίας του να έχει μεριμνήσει γι αυτό, ως προβλέπεται.
Δεν μπορούμε βεβαίως να αφήσουμε ασχολίαστο το καινοφανές γεγονός, ότι προϊστάμενος Δημόσιας Υπηρεσίας, αντί να διατυπώσει τις απόψεις της Υπηρεσίας του με τον προβλεπόμενο τρόπο προέβη σε προσωπικές κρίσεις!!! εγκαλώντας το Δήμο και τις υπηρεσίες του μέσω ανάρτησης στα social media.
Ο Δήμος, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του συγκεκριμένου δημοσίου υπαλλήλου, συνδράμει πολλαπλώς την Υπηρεσία του για την αντιμετώπιση ελλείψεων χωρίς αυτό να αποτελεί υποχρέωση του (όπως παραχώρηση χώρου στέγασης, εξοπλισμού κλπ).
Τα πάρα πάνω  είναι αποκλειστικά ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας, των προϊσταμένων αυτής και του εποπτεύοντος Υπουργείου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *