Στο πλαίσιο του προγράμματος Seachange Greek Islands, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The People’s Trust υλοποιούν για δεύτερη χρονιά το “TRUST THE CHANGE”, ένα πρόγραμμα στήριξης της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε δέκα νησιά των Κυκλάδων, με στόχο την ενδυνάμωση της μικροεπιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας με τρόπο βιώσιμο και επωφελή για το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα SeaChange Greek Islands ξεκίνησε το 2018 και περιλαμβάνει πολυεπίπεδες παρεμβάσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ενίσχυση των κατοίκων και την ευαισθητοποίηση για τη μείωση της παράκτιας και υποθαλάσσιας ρύπανσης. Πραγματοποιείται σε δέκα νησιά των Κυκλάδων, υπό την αιγίδα των τοπικών Δήμων και σε συνεργασία με κατοίκους, οργανώσεις και φορείς (Σέριφος, Σίκινος, Αμοργός, Φολέγανδρος, Κίμωλος, Ανάφη, Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά και Κουφονήσια).

Το The People’s Trust ξεκίνησε το 2016 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ιδρυτικό και βασικό χρηματοδότη το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης. Σκοπός του είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και για αυτό υποστηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, παρέχοντας μικροχρηματοδότηση και δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα “TRUST THE CHANGE” θα παρέχει οικονομική αρωγή μέχρι του ύψους των 5.000,00 ευρώ σε έως 20 επιχειρήσεις που θα επιλεγούν από τα δέκα νησιά του προγράμματος SeaChange Greek Islands και θα αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Αίτηση για συμμετοχή μπορούν να υποβάλλουν τόσο υπάρχουσες όσο και νεοσύστατες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και νομικής μορφής, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση. Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σύντομο επιχειρηματικό σχέδιο που θα περιγράφει τις δράσεις μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ή προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και τις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών στις οποίες επιθυμούν να αναλώσουν την οικονομική αρωγή που θα λάβουν. Επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να είναι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό που επιφέρουν θετική περιβαλλοντική μεταβολή στη λειτουργία της επιχείρησης. Η οικονομική αρωγή που θα λάβουν οι επιχειρήσεις δεν μπορεί να καλύψει προηγούμενες οφειλές, ενοίκια, οφειλές σε ΔΕΚΟ ή Δημόσιο, ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τρέχοντα λειτουργικά έξοδα.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων θα ζητηθούν τα οικονομικά δεδομένα των υπαρχουσών επιχειρήσεων (Ε3) και τα οικονομικά στοιχεία των νέων επιχειρηματιών (τελευταίο εκκαθαριστικό), ενώ θα εξεταστεί ενδελεχώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης.

Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 14 Φεβρουαρίου έως και τις 18 Μαρτίου 2022 στην ιστοσελίδα  https://www.thepeoplestrust.org/trust-the-change. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα τέλη Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • Δημήτρης Κουλέτσης κιν: 6944615854
  • Γιάννης Κουρτίδης κιν: 6944141818
  • Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης τηλ: 210 3647972

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *