Υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη, η εργολαβική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έργο «Έργα υποδομής Ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Τήνου». Το έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι συνολικού προϋπολογισμού 139.667,85 ευρώ και αφορά την πλήρη επισκευή και αντικατάσταση των φωτιστικών και των δικτύων του περιφερειακού δρόμου της πόλης της Τήνου και την αντικατάσταση των ιστών φωτισμού στον παραλιακό οικισμό των Κιονίων της Κοινότητας Κτικάδου Τήνου. Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο κ. Λεονταρίτης αναφερόμενος στο προς υλοποίηση έργο δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση των εργασιών ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου και του παραλιακού δρόμου των
Κιονίων εξασφαλίζουμε συνθήκες ασφαλούς οδήγησης, σε δύο πολυσύχναστα οδικά δίκτυα της Τήνου. Στόχος μας, η βελτίωση του συνόλου του επαρχιακού οδικού
δικτύου της Τήνου, στο οποίο για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου:
1) έχουμε ήδη ολοκληρώσει τον ηλεκτροφωτισμό των Υστερνίων,
2) έχουμε προβεί σε ασφαλτοστρώσεις τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου,
3) έχουμε τοποθετήσει στηθαία ασφαλείας σε μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου,
4) έχουμε υπογράψει σύμβαση για την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου ασφαλτοστρώσεων στην ιστορία του νησιού, προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ, με άσφαλτο κλειστού τύπου και
5) σύμβαση για την αντικατάσταση του συνόλου των πινακίδων ρύθμισης της κυκλοφορίας και των πληροφοριακών πινακίδων».