Εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο, εξαήμερη εργασία με αυξημένο ημερομίσθιο, συμβάσεις μηδενικών ορών και εργασία σε πολλούς εργοδότες προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και αλλάζει τα δεδομένα για εργοδότες και εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο είναι θέμα χρόνου να τεθεί προς διαβούλευση, προβλέπει την κύρωση ευρωπαϊκής οδηγίας για τις άτυπες μορφές εργασίας, την νομιμοποίηση της εξαήμερης εργασίας με αυξημένο κατά 40% ημερομίσθιο, για όσους το δικαιούνται και τη δυνατότητα δημιουργίας επιχειρησιακών συμβάσεων «μηδενικής εργασίας», εφόσον δοθεί προειδοποίηση 24 ώρες νωρίτερα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα έχει προαναγγείλει ο υπουργός Εργασίας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, το νομοσχέδιο θα δίνει την ευκαιρία στους εργαζόμενους που το επιθυμούν να εργάζονται σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις με δύο ξεχωριστές συμβάσεις εργασίας, αρκεί οι συνολικές ώρες εργασίας να μην ξεπερνούν τις 13, σε σχέση με τις 8 που ισχύουν μέχρι τώρα.

Τα κυριότερα σημεία προς διαβούλευση

  • Εργασία σε δύο εργοδότες – Μέχρι 13 συνεχόμενες ώρες

Με την σχετική Κοινοτική Οδηγία θα συμβαδίζει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και θα προβλέπει το μοντέλο απασχόλησης σε δύο εργοδότες, μέχρι και 13 συνεχόμενες ώρες, αρκεί να τηρείται η προϋπόθεση των 11 συνεχόμενων ωρών ανάπαυσης ημερησίως.

Με αυτό τον τρόπο, ένας εργοδότης δεν θα μπορεί να απαγορεύει σε κάποιον εργαζόμενο να απασχολείται και σε άλλους εργοδότες, εκτός του προκαθορισμένου ωραρίου εργασίας του.

  • Συμβάσεις με μηδενικές ώρες απασχόλησης και «κατά παραγγελία»

Τη θεσμοθέτηση των συμβάσεων «κατά παραγγελία» και των συμβάσεων με μηδενικές ώρες απασχόλησης προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο, όπως ορίζει και η σχετική Κοινοτική Οδηγία.

Αυτό σημαίνει πως ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα να καλεί τον εργαζόμενο μόνο για τις μέρες και τις ώρες που «απαιτείται» η παρουσία του και να τον πληρώνει ανάλογα με τον χρόνο που εργάζεται. Προϋπόθεση για αυτή τη μορφή σχέσης είναι η ενημέρωση του εργαζόμενου τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ημέρα εργασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, ένα τέτοιο μοντέλο θα βοηθήσει την εύρεση εργασίας από ειδικές κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται πιο ευέλικτο πλαίσιο όπως οι μητέρες και οι φοιτητές, ενώ στόχος του είναι να δημιουργηθεί το απαραίτητο προστατευτικό πλαίσιο εφαρμογής των συγκεκριμένων συμβάσεων, ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα κατάχρησης.

  • Εξαήμερη εργασία με αυξημένο ημερομίσθιο

Οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν θα μπορούν να υιοθετήσουν το μοντέλο της εξαήμερης απασχόλησης, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, δεν θα επιτρέπεται η υπέρβαση του 8ωρου και το ημερομίσθιο της 6ης ημέρας θα είναι προσαυξημένο κατά 40%.

Παράλληλα, με το εργασιακό νομοσχέδιο θα δώσει λύσεις στις επιχειρήσεις που δουλεύουν επτά συνεχόμενες ημέρες ή που έχουν 24ωρη λειτουργία, ρυθμίζοντας το πλαίσιο για τις βάρδιες των εργαζομένων.

  • Δοκιμαστική εργασία έως 6 μήνες

Το νέο νομοσχέδιο περιορίζει στους έξι μήνες τη δοκιμαστική περίοδο εργασίας για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνεται, σε σχέση με τους δώδεκα μήνες που ισχύουν αυτή τη στιγμή.

Αυτό σημαίνει πως εάν ο εργαζόμενος απολυθεί πριν από την πάροδο του εξαμήνου τότε ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να δώσει αποζημίωση. Σημειώνεται πως ειδικά για περιπτώσεις όπου υπογράφεται σύμβαση ορισμένου χρόνου, η Κοινοτική Οδηγία ορίζει πως η δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη διάρκεια της σύμβασης και τη φύση της εργασίας. Αν ανανεωθεί η σύμβαση τότε παύει και η δοκιμαστική περίοδος.

  • Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που επιλέξουν να εφαρμόσουν ταχύτερα την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, πριν αυτή γίνει υποχρεωτική στον κλάδο τους.

Συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις θα καταργηθεί η υποχρέωση ανάρτησης μιας σειράς εντύπων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπως την καταχώρηση εκ των προτέρων τις αλλαγές στο ωράριο ή την υπερωριακή απασχόληση, με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20 εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων δεν διαθέτει καν τμήμα λογιστηρίου.

Ωστόσο, σε περίπτωση που εντοπιστούν εργαζόμενοι να απασχολούνται και να μην έχει αυτό καταγραφεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, τότε το πρόστιμο που θα επιβάλλεται είναι 10.500 ευρώ. Σημειώνεται πως έως τώρα, εάν εντοπιστεί εργαζόμενος, για παράδειγμα, με σύμβαση τετράωρης απασχόλησης να δουλεύει κανονικό οκτάωρο, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως τα 2.000 ευρώ.

  • Γραπτή ενημέρωση εργαζόμενου

Ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους ουσιώδεις όρους της εργασιακής σχέσης με γραπτή επιστολή σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, σε διάστημα ενός μήνα από την πρόσληψη, στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία καθιερώνει αυστηρό πλαίσιο για τη µη ενηµέρωση του εργαζοµένου, δίνοντάς του τη δυνατότητα καταγγελίας του παραβάτη εργοδότη.

  • Υποχρεωτική κατάρτιση

Δωρεάν θα είναι η κατάρτιση για τους εργαζόμενους, όταν ο εργοδότης υποχρεούται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις να παρέχει κατάρτιση για την εκτέλεση της εργασίας για την οποία εργάζεται.

Επισημαίνεται πως ο χρόνος κατάρτισης υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας και, ει δυνατόν, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας.

  • Προστασία από απόλυση

Προστασία στους εργαζόμενους που άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα προσφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, καθώς θα απαγορεύεται η απόλυση ή οποιοδήποτε ισοδύναμό της και κάθε προκαταρκτική ενέργεια για την απόλυση για την εξάσκηση αυτών.

Έτσι οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή έχουν υποβληθεί σε ισοδύναμα μέτρα μπορούν να ζητούν από τον εργοδότη να τους γνωστοποιήσει τους λόγους της απόλυσης ή του ισοδυνάμου της, δεόντως τεκμηριωμένους.

  • Πλατφόρμα εύρεσης εργασίας για νέους επιστήμονες

Την ενίσχυση του εργασιακού περιβάλλοντος προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο με τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την εξεύρεση εργασίας σε νέους επιστήμονες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κυρίως σε κλάδους υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης.

Συγκεκριμένα, η διάταξη του νομοσχεδίου για την δημιουργία μηχανισμού εξεύρεσης εργασίας αναφέρει: «Θεσπίζεται η δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ανάπτυξη μηχανισμού διασύνδεσης επιστημόνων – εργαζομένων, οι οποίοι διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδος, με θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης που ζητούνται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα».

  • Απεργίες με πρόστιμο έως 5.000 ευρώ

Ποινικές ευθύνες θα αποδίδονται στους απεργούς που παρεμποδίζουν από την εργασία τους, άλλους εργαζόμενους, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο προβλέπει πως όποιος εμποδίζει την ελεύθερη προσέλευση ή αποχώρηση από την εργασία ή ασκεί σωματική ή ψυχολογική βία, θα τιμωρείται.

Όπως αναφέρεται, οι ποινές που προβλέπονται θα είναι τουλάχιστον έξι μήνες φυλάκιση και 5.000 ευρώ πρόστιμο, ενώ αν διαπιστωθεί υποτροπή οι ποινές ενδέχεται να διπλασιάζονται.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *