Εντύπωση αλλά κυρίως προβληματισμό προκαλεί δημοσίευμα σελίδας με έδρα τη Σύρο το οποίο εγκωμιάζει, γενικά και αόριστα, χωρίς αυτό να προκύπτει ως αποτέλεσμα έργου του, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Θήρας και υποψήφιο δήμαρχο Θήρας, Μανόλη Ορφανό,  καταλήγοντας σε συμπεράσματα για τις προτιμήσεις και τα αισθήματα της τοπικής κοινωνίας αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του εν λόγω υποψήφιου.

Και η εντύπωση και οι προβληματισμοί δημιουργούνται για πολλούς λόγους. Αφενός γιατί πρόκειται για μία σελίδα που δεν έχει παρουσία στο νησί ούτε κατά κύριο λόγο τοπική ειδησεογραφία, κι αφετέρου και κυρίως, γιατί ενώ τα πληρωμένα δημοσιεύματα αποτελούν διαδεδομένη πρακτική στην επ αμοιβή υπηρεσία του εκάστοτε εντολέα γράφοντας και υπογράφοντας οτιδήποτε αρκεί να πληρωθούν, εδω έχουμε μια αξιοπρόσεκτη ιδιαιτερότητα.
Η εν λόγω σελίδα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3730 / 2023  και με ημερομηνία 10 / 07 / 2023 απόφασή της 23AWRD 130530802023-07-11 με θέμα «Παροχή υπηρεσιών προβολής και ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους στο πλαίσιο της καμπάνιας «STAY AND SAVE WATER», με απόφαση ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, έχοντας υπόψη: (τη σχετική Νομοθεσία) και την υπ’ αριθ. 3719/2023 – 10/07/2023 οικονομική προσφορά της εταιρείας (σελίδας), αποφάσισε την έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών προβολής και ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους στο πλαίσιο της καμπάνιας «STAY AND SAVE WATER», προϋπολογισμού 21.640,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εν λόγω εταιρεία με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους στο πλαίσιο της καμπάνιας «STAY AND SAVE WATER», έναντι του ποσού των 1.451,61 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η ιδιαιτερότητα έγκειται στο οτι ενώ η σελίδα επιλέχθηκε, εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται με χρήματα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας, εμφανώς και προφανώς ως αποτέλεσμα αυτής της επιλογής και οικονομικής συναλλαγής, υποστηρίζει τον πρόεδρο αυτής της επιχείρησής, προκρίνοντας τον ως το πλέον αγαπητό και ικανό πρόσωπο στο νησί για τη θέση του Δημάρχου Θήρας. Κι αυτή είναι σοβαρή ιδιαιτερότητα. Το οτι η προτίμηση αυτή δεν εκφράζεται ως ένα ακόμη πληρωμένο δημοσίευμα και “χορηγούμενη καταχώρηση” από την τσέπη ενός και του κάθε ιδιώτη επιθυμεί να γράφονται εγκώμια και να αναδεικνύεται το πρόσωπό του, αλλά χρηματοδοτούνται από το ταμείο και το επικοινωνιακό πρόγραμμα μιας δημοτικής επιχείρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *