Ερωτήματα προκαλεί η πρόθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας να δαπανηθούν 270.759,66€ για σύνταξη μελετών και παροχή συμβουλών, σε ένα μόνο διαγωνισμό, όπως φαίνεται από επίσημο έγγραφο που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια πριν δύο ημέρες.
• Ποιες είναι οι μελέτες που προτίθεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας να εκπονήσει;
• Ποια είναι η παροχή υπηρεσιών που θα προσφερθεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας με αυτό το κόστος;
Θηραϊκή Πολιτεία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *