Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου και η εταιρεία τεχνολογίας Crowdpolicy
διοργανώνουν ανοιχτή ημερίδα με θέμα: «Οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης στην τοπική αυτοδιοίκηση, η
κοινωνία των πολιτών και η συνδρομή του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου στον σχεδιασμό και τη λήψη
αποφάσεων», την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στο Επιμελητήριο Κυκλάδων.
Παράλληλα, θα υπάρχει και δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης με ψηφιακά μέσα. Δηλώσεις
συμμετοχής (διαδικτυακά) στον σύνδεσμο: https://bit.ly/44REanC

Αντικείμενο της ημερίδας είναι ο απολογισμός του έργου για την περίοδο 2020-2023, ενόψει της
ολοκλήρωσής του για αυτή την προγραμματική. Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές
καθώς και τα συμπεράσματα από έρευνες του Παρατηρητηρίου δίνοντας έμφαση στην προστιθέμενη αξία
που έχουν για τις τοπικές κοινωνίες στο Νότιο Αιγαίο. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα
τις προοπτικές για την ενεργό ένταξη μέσω πολιτικών ανάπτυξης δεξιοτήτων και καινοτομίας.

Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Σχετικοί Σύνδεσμοι:
● Περισσότερα: https://socialobservatory.pnai.gov.gr/
● Δήλωση Συμμετοχής (διαδικτυακά): https://bit.ly/44REanC

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *