Βασικό ζητούμενο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παράθεσε ο κ. Ρούσσας, αποτελεί η πλήρης κάλυψη των θέσεων ιατρικού προσωπικού, με όλες τις εναλλακτικές προτάσεις που θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκ μέρους του κ. Άρη Ρώτα τονίστηκε η αναγκαιότητα υποστήριξης και ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, ώστε να ισχυροποιηθεί η λειτουργική δυνατότητα της δομής, αλλά και η αναγκαιότητα στενής συνεργασίας και διεκδικήσεων, καθώς μόνον κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να επέλθουν θετικά αποτελέσματα, υπέρ της διατήρησης, ενδυνάμωσης και ισχυροποίησής του.