Σε δημοπράτηση βγήκε η ηλεκτρική διασύνδεση Σαντορίνης, Μήλου, Σερίφου και Φολεγάνδρου. Πρόκειται για το έργο της Δ’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) . Περιλαμβάνει δύο υποθαλάσσιες καλωδιακές γραμμές 150kV: ΤΜΗΜΑ Α: Λαύριο – Σέριφος – Μήλος και ΤΜΗΜΑ Β: Μήλος – Φολέγανδρος-Θήρα.

Μαζί βγήκε σε διαγωνισμό και η μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») των νέων Υποσταθμών GIS 150 kV/ΜΤ Φολέγανδρου, Μήλου και Σερίφου στο πλαίσιο της Δ’ φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Το συνολικό κόστος των έργων ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 382,63 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 308,57 εκατ. ευρώ). Από αυτό το ποσό τα 328,6 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) αφορούν το έργο των καλωδίων και 54,03 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) το έργο των υποσταθμών.

Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι στις 8 Φεβρουαρίου. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η αποσφράγιση τους προκειμένου να αναδειχθουν οι ανάδοχοι των έργων.

Διάρκεια και χρηματοδότηση

Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την εγκατάσταση των καλωδίων και σε 22 μήνες για την ολοκλήρωση των υποσταθμών. Μεγάλος στόχος είναι τα έργα να υπογραφούν φέτος, να ολοκληρωθούν το 2024 και να ξεκινήσουν να ηλεκτροδοτούνται επίσημα από το σύστημα το 2025.

Να θυμίσουμε πως ήδη τρέχει το έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Νάξου-Σαντορίνης το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πρόκειται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023.

Το έργο για την ηλεκτρική διασύνδεση Σαντορίνης Μήλου Σερίφου Φολεγάνδρου πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Η Δημόσια Δαπάνη χορηγείται μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΤΑ: ΤΑ075 ) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νext Generation EU.To έργο πρόκειται επίσης να χρηματοδοτηθεί με Ίδια Κεφάλαια και Εταιρικό Δανεισμό.

Ο σχεδιασμός της Δ’ φάσης

Η Δ’ Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων ολοκληρώνει ένα πολυσύνθετο και μεγαλεπήβολο έργο με στόχο την ενεργειακή ενσωμάτωση του νησιωτικού συμπλέγματος στο ηπειρωτικό σύστημα, με οφέλη τόσο για τα νησιά όσο και για την εθνική οικονομία γενικότερα.

Ο σχεδιασμός του έργου βασίσθηκε στα συμπεράσματα διερεύνησης εναλλακτικών ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ), από Επιτροπή αποτελούμενη από αρμόδια στελέχη των ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΣΦΑ.

Από το σχετικό πόρισμα προέκυψε ότι η υλοποίηση του έργου αποτελεί την οικονομοτεχνικά βέλτιστη λύση για την αξιόπιστη τροφοδότησή των νησιών ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης, με χωροθετήσεις των Υποσταθμών σε κατάλληλα σημεία, ώστε να περιοριστεί -κατά το δυνατό- η κατασκευή εκτενούς δικτύου γραμμών μεταφοράς.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Νότιων και Δυτικών Κυκλάδων με το ΕΣΜΗΕ θα πραγματοποιηθεί μέσω υποβρυχίων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος, μήκους περίπου 353,2 χλμ. και υπογείων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος, μήκους περίπου 19,6 χλμ.

Την εκκίνηση της Δ΄ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων σηματοδότησε η προκήρυξη εντός του 2020 του διαγωνισμού για τη διασύνδεση της Νάξου με την Σαντορίνη, μέσω της οποίας θα τροφοδοτηθεί ακτινικά -σε πρώτη φάση- το σημαντικότερο μέρος του φορτίου των νησιών που προορίζονται να διασυνδεθούν, αποτελώντας παράλληλα ένα κρίσιμο βήμα για την πραγματοποίηση του υπόλοιπου έργου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024.

 

Νίκος Καραγιάννης

Πηγή:ypodomes.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *