Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα εργαστούν για οκτώ μήνες με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και με αποδοχές τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε την Παρασκευή 18/02/2022 και ώρα 16:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 11η π.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr (www.gov.grεπιλέγοντας το ΄΄Εργασίακαι Ασφάλιση΄΄ Αποζημιώσεις και παροχές’’ – Προγράμματα κοινωφελούςχαρακτήρα.

Στη συνέχεια επιλέγουν ΄Είσοδος στην Υπηρεσία΄΄ και ΄΄Είσοδος στο Σύστημα΄΄καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης ΤΑΧΙSnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις ηλεκτρονικά και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.grχρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς του ΤΑΧΙςnetεπιλέγοντας ΄΄Σύνδεση στο σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ΄΄.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της πρόσκλησης και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνοοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ πουανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
8. Εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (Ν.4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και κατάρτιση των ωφελούμενων σε ένα (1) ή δύο (2) θεματικά αντικείμενα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, τα οποία θα επιλέξουν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης που θα υποβάλλουν στο πρόγραμμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *