Με εκπροσώπηση του 83,98% του Μετοχικού Κεφαλαίου, ομόφωνα εγκρίθηκαν Προϋπολογισμός, Τεχνικό Πρόγραμμα και Τιμολογιακή Πολιτική για το 2022 στη Γ.Σ. του ΦοΔΣΑ

Ομόφωνα εγκρίθηκαν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. (ΦοΔΣΑ) όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μαζί με τον ετήσιο Προϋπολογισμό της εταιρίας για το 2022, ψηφίσθηκαν επίσης ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου 2022 και η έγκριση της Τιμολογιακής Πολιτικής και εισφορών μελών για το 2022.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου στη Σύρο -μετά από πρόσκληση που εστάλη στις 3/12/21- με την παρουσία των μετόχων Δήμου Ρόδου, Δήμου Κω, Δήμου Θήρας, Δήμου Σύρου, Δήμου Μυκόνου, Δήμου Πάρου, Δήμου Πάτμου, Δήμου Αμοργού, Δήμου Άνδρου, Δήμου Κέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κι εκπροσωπήθηκε από το 83,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2022 συντάχθηκε με σκοπό την προώθηση και εκπλήρωση των στόχων-δράσεων που έχει θέσει ο Φορέας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χωρικής του αρμοδιότητας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) το οποίο τελεί υπό αναθεώρηση-επικαιροποίηση σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου Ε.Σ.Δ.Α., στα όρια των υφιστάμενων δυνατοτήτων του με εξασφαλισμένους συγχρηματοδοτούμενους και ιδίους πόρους. Περιλαμβάνει την πλειονότητα των έργων/μελετών της μεταβατικής περιόδου (συνεχιζόμενα έργα/μελέτες από το έτος 2021) τα οποία είναι αναγκαίο να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία, τα απαιτούμενα έργα επεξεργασίας και τελικής διάθεσης, καθώς και την ωρίμανση νέων προτεινόμενων έργων-υποδομών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στον σχεδιασμό.
Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2022 έχει λάβει υπόψη τις ανάγκες του φορέα και κάθε εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ, κλπ), την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού, τις επενδυτικές δαπάνες (χρηματοδότηση μελετών-έργων), καθώς και κάθε έξοδο που αφορά τη λειτουργία του τόσο για την παροχή των αρμοδιοτήτων του, όσο και την παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών στους Δήμους μέλη του.
Η τιμολογιακή πολιτική έτους 2022 καταρτίστηκε και προσδιορίζεται από την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύκλωσης – ανάκτησής τους και την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ν.Α., Γιώργος Χατζημάρκος, μετά το πέρας της συνεδρίασης, σε δήλωσή του τόνισε χαρακτηριστικά:
«Με σύνθεση απόψεων, συναίνεση και συνεργασία, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα μέρα με την ημέρα φθάνει κοντά στο στόχο του, που δεν είναι άλλος από την ανατροπή πιεστικών, επί δεκαετίες, περιβαλλοντικών καταστάσεων. Ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του κάνει άλματα. Άλματα διοικητικά, χρηματοδοτικά, μελετητικά και είμαι υπερήφανος γιατί σε αυτόν συναντώνται φορείς και πρόσωπα που έχουν διάθεση να συνεννοηθούν. Ο μεγάλος κερδισμένος από τη δουλειά που σήμερα γίνεται στο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου είναι αδιαμφισβήτητα τα παιδιά μας, που θα κληρονομήσουν νησιά με σχέδιο και υποδομές στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *