Στo πλαίσιo της παρακολούθησης του υποθαλάσσιου ηφαιστείου του
Κολούμπου, ο Δήμος Θήρας χρηματοδοτεί την ωκεανογραφική αποστολή (12-15/6),
που εκτελείται με το Ελληνικό ωκεανογραφικό σκάφος ΑΙΓΑΙΟ του ΕΛΚΕΘΕ, βάσει της
προγραμματικής σύμβασης με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Στόχος της αποστολής είναι η πόντιση επιπρόσθετων εξιδεικευμένων
επιστημονικών οργάνων του ερευνητικού προγράμματος «SANTORY: SANTORini
seafloor’s observatorY» για την οπτική καταγραφή του ενεργού υδροθερμικού πεδίου
του ηφαιστείου, την μέτρηση της θερμοκρασίας των υδροθερμικών καμινάδων, την
παρακολούθηση των φυσικών παραμέτρων του υδροθερμικού πεδίου και τη
συντήρηση των ήδη ποντισμένων επιστημονικών οργάνων (Δεκέμβριος 2022). Η
εκτέλεση όλων των εργασιών γίνεται με τη χρήση του Υποβρύχιου
Τηλεκατευθυνόμενου Οχήματος (Max Rover) που διαθέτει το ΕΛΚΕΘΕ.
Ο Δήμος Θήρας συμβάλλει οικονομικά στην προσπάθεια των Ελλήνων και ξένων
επιστημόνων για την πόντιση νέων επιστημονικών οργάνων και τη συντήρηση του
ρηχού υποθαλάσσιου ηφαιστειακού παρατηρητηρίου (SANTORY) στον κρατήρα του
Κολούμπο, σε βάθος 500μ.
Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου, που μελετάται εντατικά τα τελευταία 20
χρόνια από τους επιστήμονες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του
ΕΚΠΑ, του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
(ΙΘΑΒΒΥΚ) του ΕΛΚΕΘΕ και των κορυφαίων ξένων Ινστιτούτων/Πανεπιστημίων
(INGV, GEOMAR, Univ. of Hamburg, Univ. of Rhode Island, ENS) αλλά και του
Τμήματος Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) είναι σε άριστη
συνεργασία με τον Δήμο Θήρας και ενημερώνουν για τις υποθαλάσσιες έρευνες και
τους θαλάσσιους γεωκινδύνους στην περιοχή.
Τα δεδομένα που καταγράφονται από τα επιστημονικά όργανα στον κρατήρα του
ηφαιστείου θα εμπλουτίσουν τη βάση δεδομένων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Θήρας.
Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η οικονομική ενίσχυση των ωκεανογραφικών
αποστολών και να συντηρηθούν τόσο τα όργανα παρακολούθησης όσο και να
εκτελούνται συνεχώς νέες μετρήσεις στον Κολούμπο σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
Ο Δήμος Θήρας πάντα θα είναι αρωγός σε καινοτόμες επιστημονικές προσπάθειες
και το SANTORY θα αποτελέσει πρότυπο σύστημα για την ανάπτυξη υποθαλάσσιων
παρατηρητηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του έρευνητικού έργου είναι η Ερευνήτρια Β Δρ.
Παρασκευή Πολυμενάκου (ΕΛΚΕΘΕ) και η Αναπλ. Καθηγήτρια Παρασκευή Νομικού
(ΕΚΠΑ).
Περιλαμβάνονται φωτογραφίες από την αποστολή.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *