Τη χρηματοδότηση ύψους 700 χιλ. ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την ασφαλτόστρωση δύο χωματόδρομων μήκους περίπου 2,3 χιλ. στα όρια των Κοινοτήτων Αγίου Αρσενίου και Βίβλου.

Το έργο με τίτλο «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγίου Αρσενίου και Βίβλου» εντάχθηκε χθες στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», μετά από τη θετική αξιολόγηση της πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος μας τον Μάιο του 2021.

Οι δύο χωμάτινοι δρόμοι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Βίβλου και Αγίου Αρσενίου. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη οδός (Αγροτική Οδός 1, μήκους 455 μ.) με αφετηρία τον δρόμο των Καλαμουριών καταλήγει στην τοποθεσία «Καρά» και η δεύτερη οδός (Αγροτική Οδός 2 μήκους 1771 μ.), με αφετηρία τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Καλαμουριών καταλήγει στη θέση «Λάκκοι», όπως απεικονίζονται στο απόσπασμα της δορυφορικής απεικόνισης που ακολουθεί. Η ασφαλτόστρωση των δύο οδών αποσκοπεί στη βελτίωση της βατότητάς τους, της ασφάλειας της κυκλοφορίας, αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, καθώς οι χρήστες θα έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προετοίμασε τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, τα οποία και κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να συμπεριληφθούν στη σχετική πρόσκληση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και  των Δημοτικών Υπηρεσιών, το έργο αξιολογήθηκε θετικά και έτσι η υλοποίησή του δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία πρόκειται να υπογραφεί εντός τους επόμενου μήνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *