Ο Επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ίου Δημήτρης Αλβανός και ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας στα πλαίσια της πρόληψης για τον πληθυσμό της Ίου έχουν προβεί σε πρόσκληση από την αποστολή της Κινητής Ιατρικής Μονάδας η οποία έγινε αποδεκτή.

Το πρόγραμμα των Κινητών Ιατρικών Μονάδων υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι κινητές Ιατρικές μονάδες παρέχουν Δωρεάν όλες τις υπηρεσίες υγείας.

Στο χρονικό διάστημα 25 με 28 Νοεμβρίου του 2022 οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες θα βρίσκονται στο νησί της Ίου παρέχοντας της υπηρεσίες τους στο κέντρο υγείας Ίου.

Επίσης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Σταύρος Νιάρχος θα λάβει χώρα πρόγραμμα 26 με 28 Νοεμβρίου του 2022 που θα απευθύνεται σε ηλικίες από 6 έως 18 ετών της Κινητής αθλητιατρικής μονάδας του Sports Excellence .

Το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων της Κινητής Αθλητιατρικής Μονάδας θα αποτελείται από 5 σταθμούς παιχνιδιού , γηπεδικών και εργαστηριακών δοκιμασιών . Το πρόγραμμα θα συμπληρώνεται με γνωριμία στη σύγχρονη αθλητική τεχνολογία , γνωριμία με αθλήματα και διατροφική αξιολόγηση.

Η οργάνωση και ο προγραμματισμός τους γίνεται από το Δήμο Ιητών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2286360422.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *