Ο νέος Διοικητής του “Βαρδάκειου και Πρώιου” Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, Αγγειοχειρουργός κ. Νικόλαος Ρούσσας, επεσκέφθη χθες εθιμοτυπικώς, επί τη αναλήψει των καθηκόντων του, τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β΄στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, στην Ερμούπολη, και συζήτησε επ’ αρκετόν μαζί του για την πορεία του Νοσοκομείου Σύρου και του εξέθεσε τους στόχους του και τις αγαθές προθέσεις του για το μέλλον του ιστορικού αυτού Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ τον ευχαρἰστησε για την επίσκεψή του, του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην αποστολή του και τον διαβεβαίωσε για την, όπως πάντοτε, στήριξη του ιδίου και της Ιεράς Μητροπόλεως στο υπό του Νοσοκομείου Σύρου επιτελούμενο έργο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *