Συνάντηση εργασίας, μεταξύ του δημάρχου Θήρας Αντώνη Σιγάλα και της ερευνητικής – επιστημονικής ομάδας του ΕΜΠ υπό τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σερράο, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια του συντονισμού των ενεργειών, της έναρξης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Θήρας και του ΕΜΠ, με αντικείμενο την “ερευνητική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Θήρας κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Θήρας και τη διαμόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής για τον χωρικό σχεδιασμό”.

Σύμφωνα με την πιο πάνω Προγραμματική Σύμβαση ο Δήμος Θήρας, έχοντας την επιστημονική υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και θεσμοθέτησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Σαντορίνης, του οποίου η εκπόνηση έχει ήδη ανατεθεί, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Ως γνωστό το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) αποτελεί απαραίτητο, ιδιαίτερα σημαντικό θεσμικό “εργαλείο” για το Δήμο, προκειμένου να υλοποιήσει το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σαντορίνης. Είναι αυτό που θα καθορίσει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης του νησιού, τις χρήσεις γης, τα τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα, αλλά και τη χωροθέτηση των μεγάλων έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό.

Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την συνάντηση “ιδιαίτερα παραγωγική” και τόνισε ότι “η επιστημονική επάρκεια των στελεχών της ερευνητικής ομάδας και ιδιαίτερα του επιστημονικού υπεύθυνου καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Σερράου, αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα του αποτελέσματος και διασφαλίζουν την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου στην εκπόνηση του ΕΠΣ.”

Τα στελέχη της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ, σε συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα έργου του Δήμου Θήρας, θα εντείνουν τη συνεργασία τους με συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Σαντορίνη το επόμενο διάστημα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *