Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εμπλουτισμός και ανάδειξη του Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου με ψηφιακά μέσα», συνολικού προϋπολογισμού 402.125,85 € με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος – Η Λαογραφία της Μυκόνου, από το Χθες στο Αύριο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Το βασικό αντικείμενο του έργου αφορά:
• την ψηφιοποίηση περίπου 1951 αντικειμένων και τεκμηρίων από τις συλλογές του Μουσείου σε ποικιλία στο είδος του υλικού, τρισδιάστατη αποτύπωση 20 αντικειμένων και η 360ο αποτύπωση των 3 χώρων του μουσείου,
• την επιστημονική τεκμηρίωση της συλλογής,
• την υλοποίηση συστήματος ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης των ψηφιακών συλλογών του Μουσείου,
• την υλοποίηση συστήματος Εικονικού Μουσείου,
• τον εμπλουτισμό και τη σύνδεση με ηλεκτρονικό πωλητήριο της υπάρχουσας ιστοσελίδας του Μουσείου,
• την εφαρμογή ηχητικής ψηφιακής ξενάγησης,
• την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας,
• την υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και
• την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μουσείου και ευρύτερα της περιοχής.
Η αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από το Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου αναμένεται να συνδράμει στην διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου (κινητά και ακίνητα μνημεία), καθώς και στην ανάδειξη αυτού και στην διάθεση ψηφιακών υπηρεσιών στο κοινό.
Με τον τρόπο αυτό προάγεται η ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά της Μυκόνου, ενισχύεται η βιωσιμότητα του Μουσείου, διευκολύνεται η επιστημονική έρευνα.
Επισημαίνεται ότι η διασφάλιση αυτής της χρηματοδότησης είναι αποτέλεσμα της Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμος Μυκόνου με το Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου και αποτελεί δράση ενός ευρύτερου σχεδίου ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Σημειώνεται ότι η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 6 μήνες.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, τόνισε:
«Η Μύκονος εκτός από ένας κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός αποτελεί και έναν κορυφαίο προορισμό με διακριτή πολιτιστική ταυτότητα.
Με αίσθημα ευθύνης διεκδικήσαμε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για να διατηρήσουμε ζωντανό τον πολιτισμό μας και να τον αναδείξουμε σε ισχυρή κινητήρια δύναμη βιώσιμης ανάπτυξης, προβάλλοντας το αληθινό «πρόσωπο» της Μυκόνου σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η Μύκονος ήταν, είναι και θα είναι ένας φιλόξενος τόπος για όλους τους επισκέπτες του, που απαιτεί όμως σεβασμό και αναγνώριση της παράδοσης και της ιστορίας του, που με τη σειρά μας , εμείς οι Μυκονιάτες, οφείλουμε να διαφυλάξουμε.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *